Úvodní strana » Články
 • V Mrákově hospodaří přirozeně

  Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří v Plzeňském kraji u Domažlic. Půda je v této krajině ohrožena erozí, a proto tady způsob hospodaření přizpůsobují mnoha půdoochranným opatřením. O odpovědném hospodaření, které zohledňuje nejenom krajinu, ale také vztahy s lidmi, kteří v ní žijí, jsme hovořili s Ing. Jiřím Schambergerem, předsedou představenstva.

 • Dny českého zemědělství se konají 16. až 17. června 2023

  Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností.

 • Jak to chodí na střední?

  Děti z agroenvironmentálního kroužku při ZŠ a MŠ Všeználek Němčice také zavítaly na Střední školu technickou Vysoké Mýto. Možnost vyzkoušet si řídit traktor slavila nemalý úspěch.

 • Traktoristou na zkoušku

  Děti z agroenvironmentálního kroužku ZŠ Sloupnice nedávno navštívily Střední školu technickou ve Vysokém Mýtě. Tato exkurze jim poskytla jedinečnou příležitost seznámit se se studijními i učebními obory, které tato škola nabízí.

 • Národní výstava hospodářských zvířat – Brno 2023 – očima vystavovatele laika

  Předposlední dubnový víkend jsme se s 1. zemědělskou a.s. Chorušice a spolkem Kravín pro telátka, z.s účastnili Národní výstavy hospodářských zvířat.

 • „Každý kousek hluboce zmrazené zeleniny u nás dostane svůj »rodný list«“, říká Vratislav Hruška

  AGRO Jesenice u Prahy a.s. je největším výrobcem hluboce zmrazené zeleniny v České republice. Z obalu jejich produktů se však zákazník nedozví jednu velmi pozoruhodnou věc: Mrazírna ve Vestci je energeticky zcela soběstačný závod. Provoz mrazírny tady pokrývají vlastní výrobou elektřiny v AGRU Jesenici a.s. a přebytek elektřiny ještě dodávají do sítě. O logisticky náročném výrobním procesu na zpracování zeleniny jsme hovořili s Ing. Vratislavem Hruškou, vedoucím divize Mrazírny Vestec AGRA Jesenice u Prahy a.s.

 • České zemědělství přitahuje investory.

  V zemědělském podniku 1. zemědělská a.s. Chorušice na Mělnicku hospodaří odpovědně ke krajině. Ředitele podniku, MVDr. Miroslava Hrdličky, jsme se zeptali, jak pečují o zvířata a zaměstnance a jaký efekt to má na jejich okolí.

 • „Zemědělství bylo sociální vždycky,“ říká majitelka ranče v Hoslovicích

  „Hlavně ten článek napište tak, aby z něj pak bylo jasné, že od nikoho nic nechci, hlavně peníze ne,“ kladla mi na srdce po skončení našeho rozhovoru majitelka ranče v Hoslovicích Terezie Daňková.

 • Jak to chodí v řeznictví?

  V polovině února navštívily děti v rámci agroenvironmentálního kroužku naše řeznictví a měly tak možnost dozvědět se více o řeznickém řemesle.

 • Interaktivní teorie

  Chladnější dny nutí žáky poznávat zemědělství z jejich školních lavic, a tak je teoretická výuka vedena nejen odborným výkladem a vzájemnou diskusí, ale také hrou.

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.