Úvodní strana » O projektu

O projektu

Projekt Zemědělství žije! je osvětový projekt Zemědělského svazu České republiky na podporu zemědělství a informovanosti o jeho nezbytnosti směrem k laické veřejnosti, dětem a mládeži. Projekt spatřil světlo světa na sklonku roku 2012, kdy se pod Zemědělským svazem ČR uskutečnily první osvětové akce. Následující rok se podařilo získat finanční podporu Ministerstva zemědělství ČR. V průběhu několika let získal projekt záštitu ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a posléze i ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, potažmo i ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štěcha, CSc.

Cíle projektu

 • Zvýšit atraktivitu zemědělství v očích veřejnosti
 • Odbourat ze společnosti mýty a zavedená klišé o zemědělství
 • Informovat děti a mládež o nezbytnosti zemědělství i ve vztahu k produkci potravin
 • Získat uznání pro zemědělce a jejich práci
 • Ukázat zemědělství jako moderní perspektivní obor
 • Zvýšit zájem o práci v zemědělském sektoru především u mladé generace
 • Docílit většího patriotismu ve vztahu k nákupu potravin

Cílové skupiny

 • Děti a rodiče
 • Děti v MŠ a ZŠ
 • Studenti středních škol
 • Vyučující
 • Laická veřejnost
 • Média
 • Státní správa

Začarovaný kruh

Klíčovým problémem současného zemědělství je mj. i nezajištěná generační obměna pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti, na níž kolují stále agresivnější kampaně proti práci zemědělců. Popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků, kteří v zemědělství chybí, a to nejen na dělnických pozicích, ale i na manažerských postech.

Začarovaný kruh

Hlavní kampaně projektu

Osvětové akce

 • 10 let projektu – 530 akcí – 539 079 návštěvníků (188 175 dětí)
  • z toho 291 dnů otevřených dveří. 191 787 návštěvníků (64 904 dětí) 
  • z toho ​​​376 besed na 147 základních školách pro 9 627 dětí 

 

 • Zemědělské výstavy – účast na zemědělských výstavách s naučnými aktivitami, poznáváním zemědělství a naučnou stezkou a zajištění dílčího doprovodného programu pro návštěvníky.
 • Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích – otevření zemědělského podniku veřejnosti a zajištění osvětového programu nejen pro rodiny s dětmi ale i školy s cílem přiblížit a ukázat veřejnosti skutečný zemědělský provoz.
 • Besedy na základních školách – přednáška a poznávací aktivity na základních školách tvoří dvouhodinový naučný program.
 • Agroenvironmentální kroužky – podporujeme vznik zemědělských kroužků na středních školách, základních školách a v zemědělských podnicích pro žáky základních škol.
 • Přednášky pro studenty a veřejnost – v rámci výstav a konferencí realizujeme přednášky na téma Moderní zemědělství.
 • Jízda zručnosti traktorem s vlekem – soutěž pro studenty a studentky převážně zemědělských škol v jízdě zručnosti – podpora 8 regionálních kol, organizace celostátního finále.
 • ÁMOS – v minulém roce jsme začali spolupracovat s ÁMOS vision. ÁMOS vision je mediální prostor ve školách. Jedná se o velkoplošné interaktivní panely. Pro žáky to znamená atraktivní forma získávání informací. Školní infocentra využívá 232 základních a 98 středních škol a gymnázií.
 • Najdi svého zemědělce – cílem projektu je propagovat přímý prodej poctivých potravin od českých farmářů. Věříme, že lokální nakupování potravin s jasným důvodem je přínosné jak pro ekologii, tak podporu českého zemědělství, tak přinese i mnohem kvalitnější stravu.
 • Exkurze a praxe – prohlídky zemědělských podniků pro studenty středních zemědělských škol.
 • Zemědělské školy – ucelený přehled středních zemědělských škol a učilišť ve vašem regionu včetně oborů, které nabízí.  

Naučné materiály

 • Poznávací materiály na jednotlivé akce – poznávací karty zvířat, strojů, plodin, plemen…, naučná stezka, mýty o zemědělství aj.
 • Brožura Poznáváme zemědělství – 36 stránkový vzdělávací materiál ukazuje jednotlivé zemědělské obory, práci na poli a ve stáji a odkaz na produkci potravin. Představuje tak ucelený přehled o zemědělské výrobě.
 • Školní sešity Učíme se o zemědělství a životě na venkově – čtyřdílná sada školních sešitů o zemědělství a venkově s návodem pro učitele a pracovními listy je určen pro předškoláky, základní školy, ale dokonce i nižší ročníky středních škol.
 • Záložky o zemědělství – ukazují jednotlivé obory zemědělské výroby.
 • Videa o zemědělství – 4 díly o chovu skotu, prasat a pěstování plodin přináší názorný obrázek péče o krajinu a hospodářská zvířata a desetidílný cyklus Mýty a pověry o zemědělství

Podpora projektu

Projekt Zemědělství žije! každoročně žádá o neinvestiční dotaci pro NNO MZe, která je určena na nákup materiálu, služeb a osobních nákladů spojených s realizací projektu. Dotace je částečná. Zbylé náklady hradí Zemědělský svaz.

V rámci projektu však spolupracujeme s celou řadou firem, společností, dalších svazů a organizacemi, školami atd. Spolupráce je většinou organizační v rámci pořádání jednotlivých akcí a aktivit a za každou další možnost spolupráce v jakékoliv podobě budeme velice rádi. 

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.