Úvodní strana » Články
 • Den otevřených dveří v ZOD SLEZSKÁ DUBINA

  Dne 23. června 2023 uspořádalo Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA v době od 13.00 hodin Den otevřených dveří, který byl určen nejen pro členy družstva a spolupracující firmy, ale také pro širokou veřejnost.

 • Den otevřených dveří ve společnosti TOPAGRA, spol. s r.o.

  V pátek 16. června 2023 v rámci Dnů českého zemědělství otevřela společnost TOPAGRA, spol. s r.o. v Topolné brány své farmy široké veřejnosti, studentům SOU a dětem z okolních MŠ a ZŠ. Návštěvníci si v areálu společnosti mohli prohlédnout stáje i moderní zemědělské stroje a nahlédnout do zákulisí fungování zemědělského podniku.

 • Absence zemědělské ekologické praxe v zemědělství

  Farmářem se člověk nestává pouhým absolutoriem VŠ studia zemědělského směru, myslí si Jiří Prachař, ředitel Farmářské školy. Absence zemědělské ekologické praxe na našich zemědělských středních i vysokých školách ho přivedla k nápadu založit školu, kde se studenti právě praxí naučí ekologickému zemědělství. Na jeho vyšší odborné škole, o níž mluví jako o škole „bez budovy“, se i teorie vyučuje převážně v terénu a studenti tak mají spoustu příležitostí seznámit se s realitou zemědělského povolání.

 • Dny českého zemědělství nabídly osvětu i pobavení

  Návštěva nové robotické stáje, prohlídka nejmodernějších digitálních technologií pro precizní zemědělství, nebo nová automatizovaná dojírna krav. To vše zažili návštěvníci Dnů českého zemědělství, které letos proběhly 16. a 17. června v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! Ten si klade za cíl edukovat širší veřejnost, která dnes již většinově žije ve městech a o zemědělství má minimální povědomí. Jak dokládá průzkum Zemědělského svazu ČR realizovaný společností Ipsos je nejvyšší neznalost české veřejnosti v problematice strategických témat, jako je ekologické zemědělství, užívání pesticidů, národní potravinové soběstačnosti, dotací a konkurenceschopnosti na evropské úrovni.

 • Na cestě k zemědělství 4.0

  Novou stáj pro 384 dojnic plemene holštýn postavili v Měcholupské zemědělské, a.s. za půl roku. Firma AGRO-partner přišla s nápadem postavit novou stáj na místě té staré, aby se materiál ze zbourané mohl použít do základů nové. Jde o supermoderní stavbu na evropské úrovni. Základem bylo vyřídit veškerá povolení a vytvořit projekci na míru. Veškeré technologie (roboty Lely, dále svinovací rolety, osvětlení, vyhrnování hnoje, dojení, chlazení, servis a školení) dodala firma AGRO-partner ze Soběslavi, která byla zároveň generální dodavatelem stavby.

 • Finále jízdy zručnosti se jelo v Podbořanech

  Finálová jízda zručnosti traktoru s vlekem se jela 30. května 2023 v areálu firmy NEMAK s.r.o. v Podbořanech. Pořadateli letošního ročníku byl Zemědělský svaz ČR a Gymnázium a SOŠ Podbořany. Po celý den bylo slunné počasí, které si všichni velmi pochvalovali.

 • Do finálové jízdy zručnosti postupují... (průběžné výsledky oblastních kol)

  Do celorepublikového kola, které se bude konat 30. května 2023 v Podbořanech, postupují tito soutěžící:

 • V Mrákově hospodaří přirozeně

  Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří v Plzeňském kraji u Domažlic. Půda je v této krajině ohrožena erozí, a proto tady způsob hospodaření přizpůsobují mnoha půdoochranným opatřením. O odpovědném hospodaření, které zohledňuje nejenom krajinu, ale také vztahy s lidmi, kteří v ní žijí, jsme hovořili s Ing. Jiřím Schambergerem, předsedou představenstva.

 • Dny českého zemědělství se konají 16. až 17. června 2023

  Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností.

 • Jak to chodí na střední?

  Děti z agroenvironmentálního kroužku při ZŠ a MŠ Všeználek Němčice také zavítaly na Střední školu technickou Vysoké Mýto. Možnost vyzkoušet si řídit traktor slavila nemalý úspěch.

Aktuality

 • Besedování v Semilech

  V minulém týdnu jsme zavítali do Semil na besedu o zemědělství v rámci projektu „Najdi se v zemědělství“. V malebném podhůří Jizerských hor jsme navštívili žáky druhých a čtvrtých tříd Základní školy speciální, Semily.

 • Dutinoví pěvci osídlili budky nainstalované v otevřené zemědělské krajině velmi rychle

  Projektu Stanislava Šimka na obnovu populací dutinových pěvců v zemědělské krajině není ani rok a už přinesl výsledky, které jsou nad očekávání. Nově vyvěšené budky v krajině, která je využívána pro produkční formu hospodaření, ptáci okamžitě obsadili, zahnízdili v nich a vyvedli novou generaci. Do lokalit, pro které byl typický nedostatek přirozených dutin, se tak začínají vracet zástupci dutinových pěvců a s nimi i ptačí zpěv. O další vyvěšování budek mají zájem už nejenom zemědělské podniky, ale i podniky, jejichž předmět činnosti se zemědělstvím vůbec nesouvisí.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.