Úvodní strana » Články » Besedování v Semilech

Besedování v Semilech

V minulém týdnu jsme zavítali do Semil na besedu o zemědělství v rámci projektu „Najdi se v zemědělství“. V malebném podhůří Jizerských hor jsme navštívili žáky druhých a čtvrtých tříd Základní školy speciální, Semily.

Besedy měly jako obvykle dvě části. První hodinu jsme si nad obrázkovou prezentací povídali o tom, jak vůbec vzniklo zemědělství a jak je pro nás důležité. Děti byly často překvapené, jaké moderní technologie aktuálně frčí v rostlinné i živočišné výrobě a že jídlo se nevyrobí v obchodě. Ukázali jsme dětem, jak spokojeně se může hospodářským zvířatům bydlet ve stájích, jak se například krávy „vozí na kolotoči“, když má zemědělec kruhovou dojírnu. Při poznávání zemědělských plodin a hospodářských zvířat jsme se společně nejednou zasmáli, když si někteří žáci spletli například brambory v květu s jahodami nebo když kuře definovali jako „opelichanou slepici“. Na závěr si děti mohly prověřit své znalosti o zemědělství v krátkém kvízu. Druhá hodina se nesla v duchu „škola hrou“, kdy v rámci několika poznávacích soutěží mohly děti vidět, jak vypadají semena zemědělských plodin nebo různé druhy krmiv. Největší úspěch sklidila soutěž „Kde se bere jídlo“, kde žáci přiřazují potraviny na zemědělské plodiny a hospodářská zvířata, podle toho, z čeho se vyrábí, nebo kdo nám je dává.

Rádi bychom poděkovali vedení školy za to, že nám umožnilo besedy pořádat, milým paním učitelkám za jejich podporu a pomoc a žákům za pozornost. Rádi se do Semil opět vrátíme!

WhatsApp Image 2023-11-26 at 16.33.43.jpg

WhatsApp Image 2023-11-26 at 16.33.39 (2).jpg

WhatsApp Image 2023-11-26 at 16.33.42 (1).jpg

WhatsApp Image 2023-11-26 at 16.33.43 (1).jpg

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.