Úvodní strana » Články » Roboti ve službách zemědělců: první robotický traktor v Česku nepotřebuje řidiče a zvládne toho mnoh

Roboti ve službách zemědělců: první robotický traktor v Česku nepotřebuje řidiče a zvládne toho mnoh

Praha, 20. října 2023 - První robotický traktor v České republice nepotřebuje řidiče a je plně autonomní. Představili ho zástupci České technologické platformy pro zemědělství ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Zemědělci si od vyšší míry automatizace slibují zvýšení efektivity procesů, snížení nákladů v dlouhodobém horizontu a lepší možnost přizpůsobit se potřebám přírody a krajiny. Využití robotických traktorů může do budoucna pomoci i s kritickým nedostatkem pracovních sil v zemědělství.

AGbot, jak se nový, plně autonomní pásový polní traktor nazývá, je možné osadit běžným zemědělským nářadím, běžnou závěsovou technikou jako jsou kypřiče, postřikovače, secí stroje, rozmetadla apod. „Veškerý pohyb po pozemcích, včetně ovládání nářadí je již zajištěno plně autonomně, podle předem připraveného plánu. AGbot obsahuje elektropřípojku, která podporuje vizi nových elektricky poháněných strojů. O pohon stroje se stará diesel-elektrický agregát. Elektropohon zajišťuje vysoce přesnou regulaci pojezdové rychlosti a ovládání stroje,“ vysvětluje Milan Kroulík z Technické fakulty České Zemědělské univerzity v Praze – odborník na automatizaci a digitalizaci v zemědělství.

Robotický traktor se řídí RTK GPS navigací, která je doplněna bezpečnostními prvky v podobě kamer a bezpečnostních rámů. Obsluha traktoru se provádí na dálku, přičemž zodpovědný pracovník má přehled o pohybu a práci stroje díky telematickému přenosu provozních dat, případně obrazu z kamer.

První robotický traktor v České republice má přesné označení AGXeed-AGBOT 5.115T2. „Jde o traktor střední třídy, který díky nižší hmotnosti a pásovému podvozku má nižší spotřebu pohonných hmot a méně při přejezdech zatěžuje pěstované rostliny. Dokáže přesně dávkovat hnojiva či prostředky na ochranu rostlin, a to podle potřeby na dané části půdy, čímž pomáhá dosahovat cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Jeho využívání tedy přesně zapadá do cílů precizního zemědělství,“ říká Veronika Hlaváčková, ředitelka Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s. a hlavní koordinátorka České technologické platformy pro zemědělství.

„Nasazení robotů umožní zemědělcům uvolnit pracovníky, kteří mohou být zaměstnáni jinou kvalifikovanější činností. Zemědělské podniky takto mohou také výrazně prodloužit pracovní směnu a zajistit vyšší výkon než v případě lidmi ovládaných strojů,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a dodává: „Úkolem robota není soupeřit s časem a obsluhou, ale provádět práci dlouhodobě efektivně a spolehlivě.“

Do automatizace a robotizace provozů investovala v ČR již více než polovina zemědělských podniků a v současné době je používá již téměř tři čtvrtiny podniků. Naprostá většina chce do nových technologií i nadále investovat. V cestě jim stojí dva velké problémy – poměrně vysoké pořizovací náklady a také nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou ochotni se učit s nimi pracovat.

„Nedostatek skutečně kvalifikovaných pracovníků bude v blízké budoucnosti největším problémem českého zemědělství. Je třeba zajistit vzdělávání stávajících pracovníků, dostat k zemědělcům informace, jak nejnovější technologie plně využívat a nebát se je používat,“ doplňuje Veronika Hlaváčková.

394318374_883406140178259_7700453419257387192_n.jpg

Česká technologická platforma pro zemědělství

Česká technologická platforma pro zemědělství je organizační složkou Zemědělského svazu ČR. V současné době má 49 členů. V rámci své činnosti spolupracuje technologická platforma s resortními výzkumnými ústavy, univerzitami, zemědělci a dalšími organizacemi působícími v zemědělství.

Mezi její hlavní cíle patří přenos poznatků vědy a výzkumu do zemědělské a lesnické praxe a aktivní podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a zemědělci. V posledních 3 letech se platforma téměř výlučně věnuje přenosu poznatků v oblasti precizního zemědělství.

305988760_594673319113458_2721927477738918534_n.jpg

Kontakt pro média:

Lidija Erlebachová, Senior Account Manager, Native PR, tel.: 776 543 452, e-mail: lidija.erlebachova@nativepr.cz

*  *  *  *  *

Zemědělský svaz České republiky (ZS ČR) je největší zaměstnavatelskou organizací v zemědělství. Členové ZS ČR hospodaří téměř na 1/3 užívané zemědělské půdy a zaměstnávají přes 42 % všech pracovníků v zemědělství. Svaz je člen Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a zastupuje zemědělce v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Svaz také zastupuje zemědělce a zemědělská družstva v evropské organizaci COPA/COGECA. Prostřednictvím svého členství v Družstevní Asociaci ČR se také podílí na činnosti Mezinárodního družstevního svazu v evropském regionu – Družstva Evropa. Více informací naleznete na www.zscr.cz, fb.me/zscrCZ/, www.zemedelstvizije.cz, fb.me/zemedelstvizije/, https://www.najdizemedelce.cz/, https://www.ctpz.cz/

394442672_883406136844926_6541622341552236318_n.jpg

1697799578_roboticky-traktor-agxeed-1.jpg

Aktuality

  • Francouzští studenti v ZD Ostaš

    Zemědělské družstvo Ostaš umožnilo francouzským studentům exkurzi do provozu robotické farmy v České Metuji.

  • Zemědělci otevírají své provozy veřejnosti

    Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 21. června 2024 a v sobotu 22. června 2024, ale podniky se veřejnosti otevírají v průběhu celého roku! Na všechny Dny otevřených dveří jste srdečně zváni! Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.