Úvodní strana » Články » Najdi se v zemědělství! (2. ročník soutěže pro středoškoláky)

Najdi se v zemědělství! (2. ročník soutěže pro středoškoláky)

Máš rád školu, na které studuješ? Chceš zviditelnit obor, který studuješ? Natoč krátký videospot o své škole a nadchni pro studium na své škole žáky z 9. tříd základní školy ve svém okolí!

Stejně jako v roce 2021 připravil Zemědělský svaz ČR i letos pro studenty středních škol se zaměřením na zemědělství youtuberskou soutěž nazvanou Nenech svůj talent ležet ladem. Najdi se v zemědělství!

Cílem krátkého videa, které jednotlivec nebo dvojice studentů natočí, je rozšířit povědomí o zemědělských oborech u žáků základních škol, kteří jsou v osmém nebo devátém ročníku a rozhodují se o své budoucnosti.

Kam směřovat? Proč studovat zemědělství? Jaké dovednosti mi škola dá? Jaké uplatnění se mi pak nabízí? Jak využít svůj talent, cit pro přírodu, inovativní myšlení? To všechno jsou otázky, na něž by žáci mohli prostřednictvím krátkého videa dostat odpověď.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Studenti středních zemědělských škol, kteří budou studenty dané školy i ve školním roce 2022/23 (kdy proběhne oficiální předání cen vítězům, viz níže).

Jak se přihlásit?

Ze všeho nejdříve je potřeba vyplnit přihlášku do soutěže, kterou najdete zde. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností můžete kontaktovat realizátorku soutěže (viz kontakt níže).

Do kdy mohu video odevzdat?

Youtuberské počiny je možné odevzdávat v září/říjnu 2022.

Co má video obsahovat?

Studenti představí sebe a svou školu. Jaké je její zázemí, jak moderní má vybavení, jak vypadají konkrétní učebny. Dále mohou studenti ukázat, jakým způsobem, co a jak využívají při studiu, jak se jejich teoretická příprava doplňuje s odbornou praxí. V čem přesně spočívá odborná příprava – je možné uvést konkrétní příklady z praxe (např. využití strojů, moderních učeben).

Studenti by měli mít na paměti ústřední sdělení natáčeného (mluveného) materiálu – cílem je oslovit žáky ZŠ tak, aby pochopili nejenom to, co studium obnáší, ale i to, co přináší a co všechno se dá na škole zažít, naučit se a využít v budoucí praxi. Video by mělo také ukázat rozsah odborných znalostí
a dovedností, kterých se studentům na jejich střední zemědělské škole dostává.

Jak má být video dlouhé?

Nemělo by překročit 3 minuty včetně krátkého představení aktérů snímku.  

Kolik tvůrců může jeden videospot mít?

V rámci každé SZe školy se může každý obor představit v počtu dvou videí. Vybraní studenti SZeŠ buď jako jednotlivci (nebo v týmu) představí, co obnáší studium na jejich škole. Mějte však prosím na paměti, že není v našich silách odměnit všechny účinkující. Za tvůrce videa se tedy počítá přihlášený účastník/účastníci.

Jakým způsobem bude probíhat hodnocení?

Pro hodnocení je rozhodující, jak se studentům podaří naplnit obsah videa. Z pořízeného materiálu by mělo jasně vyplývat, proč si student/studenti školu vybrali, jak jsou na ní spokojení, čím je obohacuje a proč si o své škole myslí, že stojí za to ji studovat. Rozhodovat bude také celkový dojem, nápaditost či atmosféra videa.

Vyhlašovatel soutěže nejprve vyhodnotí video po odborné stránce. Pokud vyhlašovatel shledá zásadní nedostatky, upozorní na ně realizátora. Ten může video přepracovat a poslat k opětovnému posouzení. Teprve pak bude video zasláno na vybrané ZŠ.

Jaké ceny čekají na tvůrce videí?

ZS ČR zajistí věcné odměny od sponzorů. Pro realizátory nejlepších videí budou připraveny hodnotnější ceny (např. mobil). 

Jak video odevzdat?

Přes Úschovnu na emailovou adresu havlova@zscr.cz, případně se na podrobnostech domluvíme průběžně.

Co se bude dít dál?

Tvůrci videí rozešlou video, které vyhlašovatel schválí, na vybrané ZŠ v okolí své SŠ. Pět vybraných nejlepších videí umístíme také na kanálu YouTube projektu Zemědělství žije! (na základě informovaného souhlasu od tvůrců). Videa z minulých ročníků je možné zhlédnout zde.

Kde bude probíhat slavnostní předání cen účastníkům?

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání cen výhercům proběhne dne 25. října 2022 v sále hotelu Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4), kde bude probíhat celostátní konference Zemědělského svazu ČR.

Těšíme se na Vaše počiny!

Za tým Zemědělství žije!
Mgr. Pavlína Havlová
realizátorka soutěže
havlova@zscr.cz
tel.: 604 300 137

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.