Úvodní strana » Články » „Zemědělství žije!“ v roce 2020. Jaké bylo?

„Zemědělství žije!“ v roce 2020. Jaké bylo?

Ohlédnutí za rokem 2020 není veselé. Od jara jsme kvůli koronavirové epidemii museli čelit uzavření nejenom škol, ale společenského života vůbec.

Jen co jsme všechny akce napevno naplánovali, uzavřely se školy a ze dne na den většinu aktivit nebylo možné realizovat. Červnové dny českého zemědělství jsme museli přeložit na podzim, stejně tak většinu besed a výstav. Vzdorovali jsme dlouho, odkládali aktivity na nejzazší termín, nakonec jsme se ale museli smířit s tím, že řadu akcí nebude možné ani pořádat, ani se jich účastnit.  

Nastalá situace nás donutila přizpůsobit se a na nové podmínky hbitě zareagovat. Výsledkem byla série videoreportáží s názvem Přesvědčte se na vlastní oči, jíž jsme chtěli veřejnosti vyvážit pohled do zákulisí a fungování zemědělských podniků.  Vzniklo celkem 19 videí o zemědělství, která můžete zhlédnout na Youtube a Facebooku stránek „Zemědělství žije!“.

I přes mnohá omezení se nám podařilo uskutečnit alespoň část z našich naplánovaných akcí. Náš naučný stánek ZŽ! v rámci dnů českého zemědělství v roce 2020 navštívilo přes 14 tisíc návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti a přes 5180 dětí.

Podařilo se nám také uskutečnit přes 25 besed na základních školách, kterých se účastnilo 572 dětí včetně pedagogických pracovníků.

Těsně před podzimním uzavřením škol jsme spolupořádali regionální kola jízdy zručnosti traktorem s vlekem, kterých se zúčastnilo 104 studentů středních zemědělských škol.

Od roku 2015 spolupořádáme agroenvironmentální kroužky, které ve školním roce 2020/2021 na základních školách navštěvovalo 73 dětí.

Všem našim sponzorům děkujeme za odměny pro návštěvníky na naučném stánku Zemědělství žije! a děkujeme i podnikům, které otevřely své brány a nechaly návštěvníky nahlédnout do provozu. Uvědomujeme si, že to pro ně nebylo vůbec jednoduché a vážíme si jejich odvahy.

Věříme, že v letošním roce se situace uklidní a budeme moci uskutečnit více výstav i Dnů českého zemědělství. Plány, nápady i termíny už máme! 

Tereza Halová

Farmet.jpg

DSC_0036.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.