Úvodní strana » Články » Zemědělství žije i na SŠT Vysoké Mýto

Zemědělství žije i na SŠT Vysoké Mýto

Žáci agroenvironmentálních kroužků jsou v praktické výuce seznamováni s reálným provozem zemědělských podniků, kde se také více dozvídají o nepostradatelných pracovních pozicích, ve kterých hledají uplatnění nejen absolventi středních zemědělských škol. Například Střední škola technická ve Vysokém Mýtě dokáže své studenty připravit na práci automechanika, strojaře nebo opraváře zemědělských strojů.

  Proto jsme tentokrát praktickou výuku kroužku pojali trochu netradičně a s žáky ZŠ Sloupnice a ZŠ Němčice jsme se vydali do Vysokého Mýta – podívat se, jak to na takové “technické“ chodí.

  Nejprve jsme poznali prostory školy a dílny pro praktické vyučování, kde kromě špičkového vybavení bylo možné vidět i studenty v akci. V druhé části jsme využili připraveného pestrého programu, který během necelé hodiny vyškolil skutečného řidiče i z prvňáčka a dětem tak nabídl nevšední zážitek. Posuďte sami.

IMG_0387.jpg

IMG_0379.jpg

IMG_0374.jpg

IMG_0367.jpg

IMG_0366.jpg

IMG_0365.jpg

IMG_0361.jpg

IMG_0359.jpg

 

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.