Úvodní strana » Články » Zemědělská olympiáda na brněnském výstavišti

Zemědělská olympiáda na brněnském výstavišti

Zemědělský svaz České republiky připravil ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant u příležitosti konání Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně zemědělskou olympiádu pro střední zemědělské školy. Olympiády se účastnilo 19 soutěžících z deseti středních škol napříč celou republikou od Stříbra až po Frýdek-Místek.

Pro studenty byly nachystané jak teoretické, tak i praktické dovednosti. Teoretický test s dvaceti otázkami se prokousali všichni s menším či větším úspěchem, ekonomický příklad však byl oříškem pro všechny bez ohledu na absolvovaný ročník. Poznávání strojů, plodin i semen zvládli téměř bez potíží, avšak oříškem byla národní plemena, jejichž poznávání přichystal o Národní centrum při VÚŽV. Odhad hmotnosti 93 kilového přeštíka přinesl velkou variabilitu, stejně jako odhad hmotnosti pšenice ve válci podle objemu.

Jízdou zručnosti modelem traktoru s přívěsem na dálkové ovládání prošli jen ti nejzručnější. Velké překvapení však přišlo při dojení, jednak byli všichni velmi šikovní a jeden ze soutěžících dokonce dokázal během půl minuty nadojit neuvěřitelných 1830 ml!

Po sečtení všech bodů za jednotlivé disciplíny se na vrchol vyšplhali hned dva soutěžící ze Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm s rozdílem jediného bodu. Z maximálně možných 110 bodů si ten nejlepší vysloužil 88 bodů. Třetí příčku obsadil druhák ze Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant.

Hlavní ceny do soutěže podpořené Ministerstvem zemědělství věnovala společnost BD Tech, Zemědělský svaz ČR a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.