Úvodní strana » Články » Žáci ze 3. ZŠ ze Říčan na návštěvě v Netlukách (do třetice)

Žáci ze 3. ZŠ ze Říčan na návštěvě v Netlukách (do třetice)

Třetí (poslední) přednáškový den programu „Škola na farmě“ se v areálu farmy Netluky (při VÚŽV v Praze Uhříněvsi) uskutečnil 5. května 2022.

Děti se nejprve sešly ve třídě, kde si poslechly přednášku s názornými ukázkami z praxe. Poté se v doprovodu lektorů vydaly areálem, aby se seznámily s telátky, selátky, a třeba i s býkem Martinem.

Fotografie z jejich návštěvy si prohlédněte níže.

02.jpg

02 (2).jpg

02 (3).jpg

03.jpg

07.jpg

08.jpg

08 (2).jpg

09.jpg

09 (2).jpg

12.jpg

13.jpg

15.jpg

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.