Úvodní strana » Články » Za zemědělstvím a zvířaty do Brna

Za zemědělstvím a zvířaty do Brna

Veletrh Animal tech a Národní výstavu hospodářských zvířat na brněnském výstavišti během čtyř dní navštívilo na 37 tisíc návštěvníků. A i my jsme byli při tom. Zemědělství žije! totiž připravilo v pavilonu F naučný koutek na ploše 84 m2, který především v neděli 12. května a ve středu 15. května doslova praskal ve švech. Výstavou modelů zemědělské techniky a stájí, ukázkou plodin pěstovaných v České republice, ale i trenažerem dojení a dalšími poznávacími soutěžemi prošlo bezmála 18 tisíc návštěvníků včetně 9 tisíc dětí.

 

 

Zemědělský svaz nachystal kromě tradičních poznávacích soutěží semen, zvířat, strojů, krmiv a potravin také výstavu 26 plodin pěstovaných v české republice. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout sušené plodiny, ale i semínka a fotografie z polí, a ještě se dozvědět, proč se pěstují, odkud pochází a k čemu dále slouží. Informovanost o českém zemědělství podpořily také vystavené grafy, které ukázaly, kolik se u nás pěstuje plodin, chová hospodářských zvířat a další důležité údaje ze zemědělství. Zaběhlé mýty pak napomohly odstranit obrázkové plakáty.

Především děti a tatínkové ocenili výstavu modelů zemědělské techniky a farmy, jíž připravili nadšení mladíci ze společnosti Agrosumak a Střední školy zemědělské v Přerově. Vítanou atrakcí byla i umělá kravička, kterou šlo podojit. Kravičku zapůjčil Svaz chovatelů holštýnského skotu.

Každodenní bitka nejmenších s rodiči se odehrála v semínkovišti (pískovišti s pšenicí). Dětem se totiž vůbec nechtělo pryč. Pískoviště i hračky dovezla ČMSCH.

Středeční program patřil školám. Na naučnou stezku napříč výstavou přišlo 15 objednaných školních skupin s 320 dětmi. Studenti Střední školy v Tišnově se zhostili provedení na jedničku. A díky studentům ze Střední zemědělské školy v Poděbradech se děti dozvěděly také zajímavosti o chovu masného skotu, prasat, ovcí a koz. K dojnému skotu podal vysvětlení Svaz chovatelů českého strakatého skotu i Svaz chovatelů holštýnského skotu. O národních plemenech se děti dozvěděly na VÚŽV a k zemědělství pak na stánku Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Závěr naučné stezky tvořila stanoviště k rostlinné výrobě, mechanizaci a potravinám na stánku Zemědělství žije!, kde si zároveň děti vyzkoušely dojení, či další poznávací soutěže.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.