Úvodní strana » Články » Výstavy a dny otevřených dveří se odkládají či ruší

Výstavy a dny otevřených dveří se odkládají či ruší

Bohužel s ohledem na situaci kolem nákazy COVID-19 jsme nuceni mnoho aktivit zrušit, či přesunout na náhradní termíny. Sledujte proto naše stránky. Budeme Vás o situaci průběžně informovat. Prozatím se situace má takto: 

Veletrh Techago se uskuteční v náhradním termínu na jaře 2021 společně i s přednáškami pro studenty a veřejnost o precizním zemědělství 

Výstava Nejen ve stáji v Knihovně Antonína Švehly byla zrušena, stejně tak i její plánované doplňkové besedy a přednášky 

Jízda zručnosti traktorem s vlekem - regionální jízdy i finále odloženo na podzim 

Finálová jízda zručnosti se měla uskutečnit v rámci oslav 100 let založení Poděbradské střední zemědělské školy, ta se však přesouvá napřesrok. Finále se tak uskuteční jako samostatná akce na podzim (doufáme)

Dny českého zemědělství se uskuteční v náhradním termínu 25. 9. až 3. 10. dle možností a uvážení zemědělských podniků. O konkrétních datech a místech vás budeme informovat.

 

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.