Úvodní strana » Články » Vystavují se nejen obrazy a sochy

Vystavují se nejen obrazy a sochy

Poslední březnový víkend proběhla v Lysé nad Labem výstava Jarní zemědělec, jejíž součástí byla i sekce Farma, kde byla představena mláďata mnohých hospodářských zvířat.

Děti z biologického kroužku Kravín Chorušice a přírodovědného kroužku farmy Tehov předvedly telátka plemen Jersey (Inplem Tehov), Holstein v černobílé i červenobílé variantě a Brown Swiss (1. zemědělská a.s. Chorušice), která byla na výstavu připravována v zázemí svých domovů už dlouho předem.

Děti tak měly možnost účastnit se vodění telat, zkusily si malé kravičky umýt, ostříhat a hlavně, prezentovat je široké veřejnosti. Na výstavě jim pak doplňovaly krmení, uklízely nepořádek a poskytovaly jim kartáčovací wellness.

Odměnou jim byl skvělý zážitek a odpolední relax s telátky přímo v jejich výstavních výbězích.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Text a foto: Barbora Vítová

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.