Úvodní strana » Články » Vyhodnocení youtuberské soutěže Najdi se v zemědělství!

Vyhodnocení youtuberské soutěže Najdi se v zemědělství!

Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije! vyhlásil v roce 2021 soutěž pro mladé youtubery „Najdi se v zemědělství!“. Cílem této aktivity bylo, aby studenti SZeŠ buď jako jednotlivci, nebo v týmu, představili, co obnáší studium na jejich škole. Cílovou skupinou mají být zejména žáci základních škol (8. a 9. třída) rozhodující se o dalším studiu.

Obeslali jsme střední zemědělské školy všech oborů a jak od vyučujících (ředitelů), tak i od studentů se nám dostalo řady pozitivních odpovědí. Bohužel nám do poklidné realizace zasáhlo časté uzavírání škol a nemocnost. Ne všichni přihlášení účastníci stihli v období od září do prosince 2021, kdy jsme školy obesílali, video propagující obor/školu, kterou studují, natočit.

Vrátilo se nám 16 příspěvků, z nichž některé nás velmi potěšily a mile překvapily! 

Děkujeme všem studentům, kteří se do soutěže zapojili. Z mnoha videí je vidět výborné představení školy i to, že studenti na své škole opravdu studují rádi a že jim studium dává smysl i v soukromém životě.

Obrázek4.jpg

Všechna videa jsme vyhodnotili podle kritérií, která jsme stanovili v popisu projektu. Někteří studenti zapomněli v úvodu videa uvést, jakou školu vlastně studují, příp. jaký obor, v některých případech chyběla ukázka, jak prakticky u nich na škole probíhá výuka, chybělo mluvené slovo... Ovšem vzhledem k situaci je tohle všechno pochopitelné. Hlavním kritériem pro nás bylo, jak se tvůrcům podařilo ukázat žákům 9. tříd běžný chod jejich školy/školního statku.

Pro tři nejlepší videospoty, stejně tak jako pro ostatní účastníky soutěže, jsme nachystali odměny od našich sponzorů. 

Gratulujeme výhercům soutěže Tereze Vtípilové a Tomáši Bohatému a za prezentaci SZeŠ a VOŠ v Chrudimi! Jejich vítězné video je ke zhlédnutí zde.

A nakonec dobrá zpráva na závěr: Youtuberskou soutěž vyhlásíme i v roce 2022!

Vyhodnocení_web.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.