Úvodní strana » Články » Ve Včelíně v Brništi to žije!

Ve Včelíně v Brništi to žije!

V Brništi si mohou děti na vlastní kůži vyzkoušet, zda se by se jim jednou líbilo pracovat v zemědělství. Centrum inkluzivního vzdělávání Včelín se od školního roku 2021/2022 otevřelo pro děti z mateřských a základních škol a hendikepované. Přeshraniční vzdělávací program „Hledám své povolání snů“ dává dětem možnost vyzkoušet si například péči o krávy, včely, slepice a krocany, nebo práci se dřevem a kovem.

Včelín se nachází v jedné z nejstarších původních budov v Brništi – č.p. 16, která prošla kompletní rekonstrukcí. Útulné a dřevem vonící prostředí dává dětem jedinečnou možnost „být na pár dní hospodářem“. Mohou se naučit vyrábět sýr, jak se peče chléb, či jak správně obdělávat půdu a pěstovat například kukuřici nebo dýně. Mají zde i tréninkovou kuchyni a v přilehlé budově dřevařskou dílnu. Ve Včelíně a jeho okolí je také otevřená naučná výstava „Jak se žilo na vesnici“, kde návštěvníci mohou poznat, jak se hospodařilo dříve - např. práce na tkalcovském stavu, pletení svetru, nebo jak funguje máselnice.

Obrázek5.jpg
V přízemí hlavní budovy je pro veřejnost otevřená kavárna „Jako doma“, která láká původním zařízením a příjemnou vesnickou atmosférou.

5.jpg
Působení Ekocentra ZOD Brniště je znát nejen v obci, ale i v jejím okolí. Kromě založení Včelína se také například starají o naučné stezky v okolí Brniště. Můžete se zde vydat na Stezku Hastrmanů, stezku Sochy ve skalách a stezku Lesopark Brniště.

Obrázek6.jpg

Daniela Krčmová

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.