Úvodní strana » Články » V SOU Blatná studují i vysokoškoláci

V SOU Blatná studují i vysokoškoláci

Na Středním odborném učilišti v Blatné proběhlo dne 27. 4. 2022 oblastní kolo jízdy zručnosti traktoru s vlekem a při této příležitosti se přišla do areálu školy podívat i veřejnost v rámci dne otevřených dveří.

Areál tvoří několik výukových hal, kde probíhá praxe těchto studijních oborů: Automechanik, Opravář zemědělských strojů, Autoelektrikář a Elektrikář. Samotná škola s internátem se nachází až na samém konci areálu. Z maturitních oborů se tu studuje Podnikání.

Součástí moderně vybavených a v čistotě udržovaných hal jsou například dílny, do kterých si chodí žáci z přilehlé základní školy vyzkoušet práci s nářadím, kterým jejich škola nedisponuje.

„Usilujeme o to, aby naši absolventi byli v praxi co nejvíce uplatnitelní. Stojíme proto o to, abychom ve škole měli co nejmodernější vybavení. Žáci se tak s nejnovější technikou seznámí už během studia a v praxi jsou pak okamžitě schopní s touto technikou také pracovat. Což bohužel neplatí pro zaměstnance, kteří v zemědělských podnicích pracují dlouho – a nemají praktickou zkušenost s novou technologií, dokud si ji podnik nepořídí,“ vysvětlil nám zástupce ředitele pro odborný výcvik Bc. Stanislav Kučera.

Nemalou výhodou pro uplatnění v praxi jsou také svářečské zkoušky nebo řidičský průkaz typu T, které si žáci ze studia SOU odnášejí. V areálu školy jsou umístěny i příklady starých zemědělských strojů. Bývalo jich tu ještě víc, ale s transformací v devadesátých letech o mnohé tyto dnes již muzejní kousky škola přišla.

Vedle výučních a maturitního oboru nabízí SOU v Blatné ještě dvouleté dálkové studium oboru Včelař. I tento obor disponuje svou moderně vybavenou halou. A kdo má o studium tohoto oboru největší zájem? Překvapivě i mnozí vysokoškoláci.

1.jpgModerně vybavená hala s několika typy ramp (obor Automechanik)

2.jpgUčebna vybavená všemi možnými motory.

3.jpgTzv. „poznávačka“ (obor Automechanik)

4.jpgUčebna (obor Autoelektrikář)

5.jpgUčebna (obor Autoelektrikář)

6.jpgNa střeše budovy jsou umístěny solární panely, jejichž energie se používá na osvětlení (obor Elektrikář).

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.