Úvodní strana » Články » Traktoristou na zkoušku

Traktoristou na zkoušku

Děti z agroenvironmentálního kroužku ZŠ Sloupnice nedávno navštívily Střední školu technickou ve Vysokém Mýtě. Tato exkurze jim poskytla jedinečnou příležitost seznámit se se studijními i učebními obory, které tato škola nabízí.

Po příjezdu na školu byli malí návštěvníci srdečně přivítáni pedagogy a studenty, kteří jim poskytli detailní prohlídku nejen prostor školy, ale také samotného výukového procesu. Vzhledem k zaměření agroenvironmentálního kroužku na praktické zemědělství byly děti nejvíce nadšeny ze setkání s odborníky ze strojírenství a opravárenství.

Během návštěvy měli žáci možnost vyzkoušet si i praktická cvičení. Jedním z největších zážitků pro ně bylo řízení traktoru. Pod dohledem zkušeného instruktora se dostali za volant a prožili pocit, jaké to je řídit těžkou zemědělskou techniku. Pochopili, jak důležitá je správná obsluha a bezpečnost při práci s traktorem.

Možnost této návštěvy pomohla dětem pochopit uplatnění nabízených oborů v rámci zemědělství a otevřela jim i nové možnosti pro jejich případné studijní zaměření.

Martina Kličková, vedoucí agroenvironmentálního kroužku při ZD Sloupnice

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.