Úvodní strana » Články » Traktoristou na zkoušku

Traktoristou na zkoušku

Děti z agroenvironmentálního kroužku ZŠ Sloupnice nedávno navštívily Střední školu technickou ve Vysokém Mýtě. Tato exkurze jim poskytla jedinečnou příležitost seznámit se se studijními i učebními obory, které tato škola nabízí.

Po příjezdu na školu byli malí návštěvníci srdečně přivítáni pedagogy a studenty, kteří jim poskytli detailní prohlídku nejen prostor školy, ale také samotného výukového procesu. Vzhledem k zaměření agroenvironmentálního kroužku na praktické zemědělství byly děti nejvíce nadšeny ze setkání s odborníky ze strojírenství a opravárenství.

Během návštěvy měli žáci možnost vyzkoušet si i praktická cvičení. Jedním z největších zážitků pro ně bylo řízení traktoru. Pod dohledem zkušeného instruktora se dostali za volant a prožili pocit, jaké to je řídit těžkou zemědělskou techniku. Pochopili, jak důležitá je správná obsluha a bezpečnost při práci s traktorem.

Možnost této návštěvy pomohla dětem pochopit uplatnění nabízených oborů v rámci zemědělství a otevřela jim i nové možnosti pro jejich případné studijní zaměření.

Martina Kličková, vedoucí agroenvironmentálního kroužku při ZD Sloupnice

Aktuality

  • Francouzští studenti v ZD Ostaš

    Zemědělské družstvo Ostaš umožnilo francouzským studentům exkurzi do provozu robotické farmy v České Metuji.

  • Zemědělci otevírají své provozy veřejnosti

    Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 21. června 2024 a v sobotu 22. června 2024, ale podniky se veřejnosti otevírají v průběhu celého roku! Na všechny Dny otevřených dveří jste srdečně zváni! Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.