Úvodní strana » Články » Teorie nemusí být nuda

Teorie nemusí být nuda

Agroenvironmentální kroužky na základních školách nabízejí kromě praktické výuky v zemědělském provozu i výuku teoretickou, která probíhá v učebně s cílem přiblížit žákům roli, význam a hodnotu zemědělství.

Protože měsíc únor uzavíral první polovinu konaných aktivit a žáci už leccos viděli, byla hodina teorie věnovaná jejich postřehům z podniků a vlastní fantazii. Úkolem bylo nakreslit obrázek představující oblíbenou zemědělskou činnost a formou vlastního příběhu ji prezentovat spolužákům.

2.jpg

Nejlepší projekty byly oceněny drobnou odměnou a ty nejpovedenější můžete ohodnotit sami.

3.jpg

4.jpg

Martina Kličková

vedoucí agroenvironmentálního kroužku při ZD Sloupnice

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.