Úvodní strana » Články » Teorie nemusí být nuda

Teorie nemusí být nuda

Agroenvironmentální kroužky na základních školách nabízejí kromě praktické výuky v zemědělském provozu i výuku teoretickou, která probíhá v učebně s cílem přiblížit žákům roli, význam a hodnotu zemědělství.

Protože měsíc únor uzavíral první polovinu konaných aktivit a žáci už leccos viděli, byla hodina teorie věnovaná jejich postřehům z podniků a vlastní fantazii. Úkolem bylo nakreslit obrázek představující oblíbenou zemědělskou činnost a formou vlastního příběhu ji prezentovat spolužákům.

2.jpg

Nejlepší projekty byly oceněny drobnou odměnou a ty nejpovedenější můžete ohodnotit sami.

3.jpg

4.jpg

Martina Kličková

vedoucí agroenvironmentálního kroužku při ZD Sloupnice

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.