Úvodní strana » Články » Střípky z DOD: Zájem o komentované prohlídky v AGRO Jesenice byl enormní

Střípky z DOD: Zájem o komentované prohlídky v AGRO Jesenice byl enormní

Tuto sobotu 25. 5. 2024 se v rámci Farmářských dnů otevřely veřejnosti brány a stáje zemědělského podniku AGRO Jesenice u Prahy a.s.

„Agro Jesenice pořádá farmářské dny už 20 let. Je to pro nás tradice. Chceme lidem ukázat, že zemědělstvím jim neškodíme: že vyrábíme potraviny podle všech standardů, netrápíme zvířata a staráme se o techniku i o lidi. Od lidí máme zpětnou vazbu jenom příjemnou, většina z nich se k nám ráda vrací. Představujeme jim výrobky z naší velké mrazírenské výroby a další naší chloubou je kravín pro 1100 krav,“ řekl nám ředitel AGRO Jesenice Ing. Petr Žebrák, místopředseda představenstva. Má obavy z budoucnosti z hlediska budoucího vývoje? „Trápí nás víc otázek jako je společná zemědělská politika, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nadměrná administrativa, nevyřešené pozemkové a majetkové vztahy mezi námi a vlastníky půdy a další věci“ vysvětlil.

AGRO Jesenice u Prahy a.s. je jeden z prvních podniků vůbec, kde s pořádáním dnů otevřených dveří začínali. Na začátky vzpomínal i František Jirota, bývalý tajemník ZS ČR: „Myšlenka otevřít podnik pro veřejnost přišla s tím, jak se k nám na vesnici začalo stěhovat víc a víc nových lidí, kterým zemědělství najednou začalo vadit. Doprava kolem Prahy je velmi hustá, a když se dělají například siláže, tak v tu chvíli zemědělci potřebují naráz několik strojů, kterými samozřejmě zabírají silnici a brzdí provoz na ní. Před dvaceti lety jsme pozvali starosty obcí i lidi ze širokého okolí a pozvali je k nám, aby si mohli udělat představu o tom, jak to v zemědělství chodí a jak složité je provoz takového podniku řídit. Tehdy jsme udělali výstavu strojů, podobnou, jaká je tady dnes. Ale tehdy jsme k těm strojům dali i cedulky s uvedením pořizovací ceny stroje, aby si lidé uvědomili, že stojí před stroji za mnoho milionů korun,“ upřesnil tehdejší motivaci, která je aktuální dodnes, František Jirota.

Počasí akci přálo a přišly davy lidí. Děti se mohly vyřádit na skákacím kombajnu, svézt se vláčkem po celém areálu a obdivovat živá zvířata i velké zemědělské stroje. Velký zájem byl o komentované prohlídky stájí, které probíhaly každou hodinu a skupiny čítaly na 60 účastníků! Zemědělský svaz pro příchozí rozmístil v areálu svou naučnou stezku a děti a jejich rodiče zaujaly i poznávací soutěže na našem stánku Zemědělství žije! Těšíme se na další ročník!

***

Připravila: Pavlína Havlová

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.