Úvodní strana » Články » Stezkou prošlo 140 žáků

Stezkou prošlo 140 žáků

V červnu probíhala ve spolupráci se Zemědělstvím žije! akce na školní farmě Základní školy a mateřské školy Kyselka.

Na školní farmě byla rozmístěna naučná stezka, kterou si žáci mohly projít a vypracovat k ní své odpovědi. Každá třída (1.–9. stupeň) absolvovala na zahradě 2hodinový blok, kdy děti diskutovaly nad tématy týkajících se zemědělství a nad otázkami, na které nenašly odpověď. Žáci a žákyně, kteří správně odpověděli, byli poté zařazeni do slosování o drobné odměny, které do soutěže poskytlo Zemědělství žije!

Celá akce byla pro děti zamýšlena jako náhrada za neuskutečněný agroenvironmentální kroužek, který nebylo možné v druhém pololetí školního roku 2020/2021 realizovat. Akci považujeme za velmi úspěšnou, zapojilo se do ní na 140 žáků.

Připravila: Markéta Staňková

1627994677842.jpg

1627994677860.jpg

1627994677868.jpg

1627994677884.jpg

1627994677876.jpg

1627994677892.jpg

1627994677899.jpg

1627994677908

1627994677924.jpg

1627994677930.jpg

Výstřižek.jpg

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.