Úvodní strana » Články » Stezkou prošlo 140 žáků

Stezkou prošlo 140 žáků

V červnu probíhala ve spolupráci se Zemědělstvím žije! akce na školní farmě Základní školy a mateřské školy Kyselka.

Na školní farmě byla rozmístěna naučná stezka, kterou si žáci mohly projít a vypracovat k ní své odpovědi. Každá třída (1.–9. stupeň) absolvovala na zahradě 2hodinový blok, kdy děti diskutovaly nad tématy týkajících se zemědělství a nad otázkami, na které nenašly odpověď. Žáci a žákyně, kteří správně odpověděli, byli poté zařazeni do slosování o drobné odměny, které do soutěže poskytlo Zemědělství žije!

Celá akce byla pro děti zamýšlena jako náhrada za neuskutečněný agroenvironmentální kroužek, který nebylo možné v druhém pololetí školního roku 2020/2021 realizovat. Akci považujeme za velmi úspěšnou, zapojilo se do ní na 140 žáků.

Připravila: Markéta Staňková

1627994677842.jpg

1627994677860.jpg

1627994677868.jpg

1627994677884.jpg

1627994677876.jpg

1627994677892.jpg

1627994677899.jpg

1627994677908

1627994677924.jpg

1627994677930.jpg

Výstřižek.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.