Úvodní strana » Články » Stánek Zemědělství žije! děti baví

Stánek Zemědělství žije! děti baví

V uplynulých týdnech jsme se se stánkem Zemědělství žije! účastnili celé řady akcí po celé České republice. Za všechny uvádíme v krátkosti alespoň ty nejvýraznější akce.

 • Navštívili jsme Kámen u Pelhřimova, kde byla přehlídka zemědělské techniky.
 • Na Dnech českého zemědělství ve Sloupnici k nám zavítalo cca 200 dětí.
 • Do Národního zemědělského muzea přišlo na 140 dětí z okolních ZŠ a MŠ.
 • Na 248 žáků se přihlásilo na prohlídku VÚŽV v Netlukách.
 • Na Biostatku Malonty plnilo úkoly na 250 dětí.
 • Komentovanou prohlídku od pana ředitele absolvovaly děti v Agro Okluky.
 • Na dožínkách v Pardubicích bylo naše semínkoviště dětmi doslova obležené.
 • Kolem 200 dětí sbíralo razítka na Tuřanském zelí.

WhatsApp Image 2021-10-11 at 14.47.10.jpg

Příbeh potravin, VÚŽV, Netluky

Těší nás také zájem škol o organizaci agroenvironmentálních kroužků (pro žáky ZŠ). Vedle zavedených škol se k nám v tomto roce připojily 3 nové školy (z Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje). Obecně zaznamenáváme od zemědělských škol, že se v posledních letech zájem o zemědělské obory zvyšuje, což je dobře.

 

WhatsApp Image 2021-10-11 at 14.51.48.jpg

Národní zemědělské muzeum, Den zemědělství

Na stánku je s dětmi pořád co „řešit“ nebo co si upřesňovat. Překvapivě je dětem řada otázek nebo příkladů z praxe vzdálených. Třeba sáček s vlnou pokládá řada dětí prostě za „chlupy“. Ale nejenom děti tápou! Poznávání semínek dává zabrat i dospělým. A někdy se hodně nasmějeme i se starší generací. Ta naopak sází na své zkušenosti a nečeká žádný „chyták“. Vzpomínám si na jednu starší paní, která mne předem upozorňovala, že „pštrosa“ její vnučka přece nemůže poznat, že mám nepřiměřené očekávání. Když jsem však na pravou míru uvedla, že na obrázku není pštros ale krocan, paní se smála a říkala, že nad dalšími poznávacími kartami se už u nás bude raději mít na pozoru.

 

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.