Úvodní strana » Články » Školáci z Dobříše ve Škole na farmě

Školáci z Dobříše ve Škole na farmě

Na farmu do Netluk (Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves) se přijeli podívat žáci ZŠ Dobříš v rámci programu Škola na farmě, který podporujeme z projektu Zemědělství žije!   

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhl na farmě v Netlukách první přednáškový blok. Dalších dvou bloků se žáci ze základních škol mohou účastnit ještě na konci dubna a na začátku května. 

Jak se dětem na farmě líbilo a jak probíhal lektorovaný program? Prohlédněte si fotogalerii níže.

01.jpg

01 (2).jpg

02.jpg

05.jpg

05 (2).jpg

08.jpg

09.jpg

09 (2).jpg

11.jpg

14.jpg

16.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.