Úvodní strana » Články » Škola hrou: Badatelský tábor v ZŠ Kyselka

Škola hrou: Badatelský tábor v ZŠ Kyselka

Pro některé děti škola skončí 30. června a už je ani nenapadne se do ní během školních prázdnin vracet. Dnes vám povíme o zajímavě koncipované škole, do které se děti na týden vrátily, a moc rády.

V mateřské a základní škole Kyselka v Karlovarském kraji uspořádaly paní učitelky pro děti příměstský tábor. Na pozemku školy se nachází farma, na níž se děti během roku starají o zvířátka. Zázemí školy je tak pro děti velmi atraktivní. Rodiče sem své děti každé ráno odevzdávali s tím, že odpoledne si je vyzvednou sice trochu ušpiněné, zato šťastné a rozzářené.

IMG_20210723_123915.jpg

Pod školou se nachází dětské hřiště a zastřešená venkovní pergola, kde děti mohou trávit čas při nepřízni počasí. Mezi školou a řekou Ohří se pak nachází rozlehlý oplocený školní pozemek, který umožňuje věnovat se rozmanitým aktivitám během výuky. Jsou tady staré stromy, které rodí plno ovoce, nově vysázené stromy, vyvýšené záhony, které si děti vyrobily během školních dílen, ale hlavně je tady co pozorovat na vodní hladině čistého a vodními rostlinami osázeného jezírka. Na pozemku se děti mohou seznámit s mnoha druhy rostlin, brouků nebo ptáků.

IMG_20210723_111602.jpg

Vůbec nejpřitažlivější jsou však dřevěné přístavby, v nichž je zázemí pro zvířata. V týdnu, kdy jsme byli děti navštívit, slavily roční výročí zakrslé kozy Lilin, Borek a Madla (narodili se před rokem na Libora a Magdalénu), mezi nimi a dalšími kozami pobíhala ještě dvě malá prasata kune kune. Ve vedlejších kotcích tu chovají ještě několik zakrslých králíků a přechodný pobyt tu poskytli i králíkovi z mateřské školky, která je na měsíc uzavřená. Děti znají všechna zvířata jménem, ví, jakou potravu jim podat, pomáhají udržovat jejich ustájení v čistotě.  

IMG_20210723_123939.jpg

Do MŠ a ZŠ Kyselka jsme přijeli besedovat o tom, co obnáší vypěstovat na našich polích obilí a zeleninu, čím sklidit úrodu a jak správně hospodářská zvířata chovat a proč. Vysvětlovali jsme dětem, z čeho se vyrábí potraviny, které rádi jíme, podle vzorků semen se děti snažily určit rostliny, které se u nás pěstují. Děti byly moc bystré a bylo na nich znát, že mnoho svých znalostí odvozují přímo z praxe – ze života v přírodě a se zvířaty poblíž.

IMG_20210723_111723.jpg

Na závěr besedy jsme děti vyzvali, aby si na maketě kravského vemene vyzkoušely, jak těžká byla pro dojičky práce v době, kdy nebyl jiný způsob dojení než ruční. Děti se radovaly, když konečně přišly na grif, jak se k takové práci postavit (trvalo jim to, zprvu se zdálo, že bude dojení úkol nad jejich síly). Ruční dojení jim pak připadalo jako výborná zábava (voda stříkala všude). Ovšem to jenom do chvíle, než začaly chápat, jak náročná by byla práce podojit více krav najednou, dojit je den co den, a pak mít ještě starost o zpracování nadojeného mléka.

IMG_20210723_133239.jpg

Dětské tábory mají většinou různé přívlastky, buď podle oboru zájmu nebo podle tématu. Příměstský tábor v Kyselce měl označení badatelský. Málokde je dnes k vidění takové prolínání teorie s praxí.  V ZŠ v Kyselce heslo „škola hrou“ platí doslova.

***

Děkujeme vyučujícím ZŠ v Kyselce, že využívají materiály vydané v rámci projektu Zemědělství žije! a pracují s nimi při výuce.

IMG_20210723_133458.jpg

IMG_20210723_133318.jpg

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.