Úvodní strana » Články » Samosběr jahod. Kupte si je přímo na plantáži!

Samosběr jahod. Kupte si je přímo na plantáži!

Na českých jahodových plantážích na různých místech České republiky postupně dozrávají jahody. Přijďte si je natrhat!

Že nevíte, kam se pro ně vypravit? Zemědělský svaz pro vás připravil mapu s místy,

Mapa_jahody.jpg

kde je možný samosběr jahod. Sledujte nás! Protože průběžně budou na naší mapě další místa samosběrů jahod přibývat postupně podle toho, jak kde budou jahody dozrávat. Sklizeň je letos až o tři týdny opožděná, takže většina podniků se samosběrem teprve začne po polovině června.

Přijeďte podpořit české zemědělce! Nepodporujte drahé jahody v supermarketech dovezené z daleka. Nemají ani chuť, ani barvu. Musí je utrhnout nezralé a dozrávají bez slunce. Využijte toho, že toto na vitamíny bohaté ovoce můžete sehnat i u nás.

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.