Úvodní strana » Články » S novým školním rokem byly opět zahájeny Agroenvironmentální kroužky

S novým školním rokem byly opět zahájeny Agroenvironmentální kroužky

V rámci vzdělávacího projektu Zemědělství žije! i v tomto roce zajišťujeme agroenvironmentální kroužky na základních školách, a to především díky spolupráci Zemědělského svazu, zemědělských podniků a základních škol.

Cílem kroužků je seznámit žáky s hodnotou zemědělství a podpořit tak jejich zájem o blízké obory tohoto odvětví. Součástí kroužků proto není jen teoretická výuka, ale i výuka praktická, která je realizována přímo v zemědělském provozu, a žákům tak umožňuje přímý kontakt se zemědělci, zvířaty nebo technikou.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici spolupracuje již 7. rokem se Základní školou ve Sloupnici a Základní školou v Němčicích. Na minulý pátek tak připravilo pro téměř 30 dětí bohatý program na bramborárně, kde aktuálně probíhá posklizňové zpracování brambor.

Děti tak měly možnost nahlédnout do nového klimatizovaného skladu, kde jsou brambory uloženy a následně posoudit celý proces jejich expedice s využitím nové expediční linky. Takzvanou „vyklápěčkou“ se brambory dostanou na přepravní pás, z kterého pokračují na třídící linku, kde obsluha brambory třídí. Přebrané brambory pak putují na váhu, napytlují se a zašijí včetně potisku etikety. Hotové pytle jsou přepraveny na automatický paletovací stroj, který nahradil namáhavou ruční práci.

Žáci tak viděli tradiční zemědělskou činnost v prostorách s nejnovějším vybavením.

Bc. Martina Kličková

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.