Úvodní strana » Články » S novým školním rokem byly opět zahájeny Agroenvironmentální kroužky

S novým školním rokem byly opět zahájeny Agroenvironmentální kroužky

V rámci vzdělávacího projektu Zemědělství žije! i v tomto roce zajišťujeme agroenvironmentální kroužky na základních školách, a to především díky spolupráci Zemědělského svazu, zemědělských podniků a základních škol.

Cílem kroužků je seznámit žáky s hodnotou zemědělství a podpořit tak jejich zájem o blízké obory tohoto odvětví. Součástí kroužků proto není jen teoretická výuka, ale i výuka praktická, která je realizována přímo v zemědělském provozu, a žákům tak umožňuje přímý kontakt se zemědělci, zvířaty nebo technikou.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici spolupracuje již 7. rokem se Základní školou ve Sloupnici a Základní školou v Němčicích. Na minulý pátek tak připravilo pro téměř 30 dětí bohatý program na bramborárně, kde aktuálně probíhá posklizňové zpracování brambor.

Děti tak měly možnost nahlédnout do nového klimatizovaného skladu, kde jsou brambory uloženy a následně posoudit celý proces jejich expedice s využitím nové expediční linky. Takzvanou „vyklápěčkou“ se brambory dostanou na přepravní pás, z kterého pokračují na třídící linku, kde obsluha brambory třídí. Přebrané brambory pak putují na váhu, napytlují se a zašijí včetně potisku etikety. Hotové pytle jsou přepraveny na automatický paletovací stroj, který nahradil namáhavou ruční práci.

Žáci tak viděli tradiční zemědělskou činnost v prostorách s nejnovějším vybavením.

Bc. Martina Kličková

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.