Úvodní strana » Články » První jarní dny zvaly agroenvironmentální kroužek ve Sloupnici do terénu

První jarní dny zvaly agroenvironmentální kroužek ve Sloupnici do terénu

Jarní práce na polích již začaly a žáci tak měli jedinečnou příležitost zastihnout zemědělce v akci.

Hlavní náplní pátečního odpoledne bylo praktické seznámení se s aplikací tekutých statkových hnojiv na pozemky určené k pěstování kukuřice. Aplikace kejdy představuje nejen lepší využití hnojiva, ale i vyšší produktivitu danou rovnoměrností živin. Významnou úlohu statkových hnojiv lze pozorovat právě u kukuřice, na kterou nejlépe působí účinky kejdy v čase své vegetace, a to až do růstové fáze květu. Kejda je ale samozřejmě doporučována také jako hnojivo k plodinám s delší vegetační dobou, jako jsou okopaniny, pícniny nebo k hnojení luk a pastvin.

Žáci se dokonce sami mohli cítit jako správní zemědělci, a to především díky ochotě pracovníků představit žákům celý proces hnojení, jeho význam a možnosti aplikace. Na závěr byla žákům představena vhodná technika s aplikátory a někteří se mohli i projet na poli. Sladká odměna byla jen příjemnou tečkou slunného odpoledne.

1.jpg

2.jpg

3.jpg
 

4.jpg

Text a foto: Martina Kličková

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.