Úvodní strana » Články » První jarní dny zvaly agroenvironmentální kroužek ve Sloupnici do terénu

První jarní dny zvaly agroenvironmentální kroužek ve Sloupnici do terénu

Jarní práce na polích již začaly a žáci tak měli jedinečnou příležitost zastihnout zemědělce v akci.

Hlavní náplní pátečního odpoledne bylo praktické seznámení se s aplikací tekutých statkových hnojiv na pozemky určené k pěstování kukuřice. Aplikace kejdy představuje nejen lepší využití hnojiva, ale i vyšší produktivitu danou rovnoměrností živin. Významnou úlohu statkových hnojiv lze pozorovat právě u kukuřice, na kterou nejlépe působí účinky kejdy v čase své vegetace, a to až do růstové fáze květu. Kejda je ale samozřejmě doporučována také jako hnojivo k plodinám s delší vegetační dobou, jako jsou okopaniny, pícniny nebo k hnojení luk a pastvin.

Žáci se dokonce sami mohli cítit jako správní zemědělci, a to především díky ochotě pracovníků představit žákům celý proces hnojení, jeho význam a možnosti aplikace. Na závěr byla žákům představena vhodná technika s aplikátory a někteří se mohli i projet na poli. Sladká odměna byla jen příjemnou tečkou slunného odpoledne.

1.jpg

2.jpg

3.jpg
 

4.jpg

Text a foto: Martina Kličková

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.