Úvodní strana » Články » Projekt „Zemědělství žije!“ je tu proto, aby přitáhl mladé lidi k zemědělství

Projekt „Zemědělství žije!“ je tu proto, aby přitáhl mladé lidi k zemědělství

Už dvanáct let Zemědělský svaz ČR organizuje projekt Zemědělství žije!, který má zemědělství dětem a mladým lidem zatraktivnit. U veřejnosti stále panuje představa, že práce v zemědělství stojí na lopatě, vidlích a kupkách hnoje. Jistě, občas i lopata a vidle se použít musí, ale doba pokročila a do zemědělských provozů, ať už mluvíme o rostlinné, nebo o živočišné výrobě se dostávají nové technologie, takže se tyto provozy mění ve špičkové robotizované provozy.

Cílem projektu Zemědělství žije! je, aby se děti šly podívat do podniků a viděly techniku, se kterou se pracuje. Chceme-li zvýšit zájem mladých o zemědělství, musíme je do těchto nových technologií zapojit. A to děláme několika způsoby.

Naším hlavním vzdělávacím nástrojem je naučný stánek, kde si děti a dospívající mládež může vyzkoušet své znalosti o práci venkově. Na stánku je pro děti připraveno několik poznávacích soutěží, například:

  • poznávání zvířat a plodin, ukázka krmiv,
  • soutěž Kde se bere jídlo (přiřazování potravin a dalších produktů k fotografiím komodit, z nichž se vyrábí, či kdo nám je dává),
  • poznávání semínek, zemědělské techniky,
  • 2 naučné stezky pro děti i pro dospělé,
  • plakát „Cesty zemědělských produktů“: co vše je zapotřebí udělat, než se může vyrábět potravina.

S tímto naučným programem se mohou děti a veřejnost setkat během dnů otevřených dveří a na velkých zemědělských výstavách jako jsou chovatelské dny a dožínky. Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 21. června 2024 a v sobotu 22. června 2024, ale podniky se veřejnosti otevírají v průběhu celého roku.

Další aktivitou, kde využíváme připravené naučné a poznávací materiály, jsou besedy o zemědělství za základních školách. Jedna beseda je dvouhodinová. První hodina probíhá formou prezentace o zemědělství, druhá hodina probíhá formou poznávacích soutěží. V rámci projektu Zemědělství žije! podporujeme také agroenvironmentální kroužky, které jsou určeny pro žáky základních škol. Prostřednictvím edukativní kampaně Ámos dostáváme k žákům základních škol rok co rok sérii 10 video spotů o délce 25–35 vteřin, v nichž vysvětlujeme využití robotů, dronů a moderní techniky vůbec v zemědělství.

Pro studenty středních zemědělských škol a odborných zemědělských oborů pořádáme velmi oblíbenou soutěž – regionální a národní jízdu zručnosti traktoru s vlekem. Soutěž se pořádá v osmi regionech s postupem do národního kola, které Zemědělský svaz pořádá ve spolupráci se střední zemědělskou školou či učilištěm (výhercem předešlého ročníku). Letos se finále – mistrovství republiky – bude konat společně se Zetor Show v Novém Městě na Moravě dne 20. června 2024.

Práce v zemědělství, to je práce s živými zvířaty a s kvetoucími plodinami. Je nejenom zajímavá, ale taky smysluplná. Více informací o tomto projektu sledujte na našich stánkách nebo na FB. 

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.