Úvodní strana » Články » Práce nad poznávacími materiály: Montessori Pardubice

Práce nad poznávacími materiály: Montessori Pardubice

Každý školní rok probíráme s žáky zemědělské práce a činnosti na poli. Letos jsme byli hodně ovlivněni distanční výukou. V domácím prostředí jsem hledala pomůcky či aktivity, které bych mohla dětem připravit.

Nadchly mě stránky zemedelstvizije.cz a jejich vzdělávací materiály. Velmi mě překvapilo, jaké zajímavé pracovní listy a pomůcky mi pracovnice ZS ČR nabídly.

Po nástupu do školního prostředí si děti nad těmito materiály moc libovaly a s radostí s nimi pracovaly. Díky vlastnímu bádání se tak děti dostávaly hlouběji a hlouběji do problematiky druhů skotu, pěstování zemědělských plodin a druhů zemědělské techniky. K završení této činnosti si děti domluvily návštěvu v Agrospolu HOSTOVICE, a.s. V Hostovicích jsme se zašli přímo do provozu podívat na chovaná zemědělská zvířata a stroje.

Děti si odnesly mnoho nových vlastních pocitů při setkání s chovanými zvířaty a dozvěděly se spoustu zajímavých informací, o kterých neměly ani tušení.

Pocházím z vesnice, a tak mi nic z toho, co je spojeno se zemědělstvím, není cizí. Mám radost, že se žáci takto zajímají o toto odvětví a že zemědělství žije dál. Děkuji Zemědělskému svazu za spolupráci.

 Mgr. Radka Červinková, Montessori Pardubice

2B5B496D-8A57-47CB-B4DF-D752A3F4A1B1.jpg

 

7E225FE8-62F8-432B-8EDD-B11C18EC41CD.jpg

4AE6E09C-5561-4DED-A8A3-CC2F49ACF63F.jpg

Polabiny 2.jpg

Polabiny 4.jpg

Polabiny 5.jpg

Polabiny 6.jpg43AA7F45-5063-4D49-8BAE-FB3696844C79.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.