Úvodní strana » Články » Oslava Všestarské cibule a brokolice

Oslava Všestarské cibule a brokolice

11. září 2021 se konala akce s názvem Oslava Všestarské cibule a brokolice, která se již tradičně uskutečnila v areálech Zemědělského družstva Všestary u Hradce Králové. Pro velké i malé návštěvníky byl připraven zábavný i poučný program, doprovodný prodej regionálních potravin či možnost navštívit areály pořadatele. Počasí se letos vydařilo a ohlasy návštěvníků byly a stále jsou velmi pozitivní.

Jak je již zvykem, před samotným slavnostním dnem se v pátek 10.9. otevřely brány družstva školákům z místní základní školy ve Všestarech. Téměř 300 dětí z 1. a 2. stupně si tak mohlo prohlédnout vystavenou zemědělskou techniku, během exkurze po cibulové hale se děti dozvěděly vše o sklizni a zpracování cibule, zasoutěžily si a blíže poznaly, co se děje v jejich regionu a přímo v obci, kterou denně navštěvují.

V sobotu pak areál Všestar nabídl prohlídku skladu a technologie zpracování cibule široké veřejnosti, návštěvníci si prohlédli nejmodernější zemědělské stroje či traktorové veterány. Součástí byly také projížďky v koňském spřežení, jízda na koňském hřbetu, pro děti byla připravena pohádka s živými zvířaty, návštěvníci měli možnost navštívit Archeopark, podívat se na ukázku sokolnictví, a to vše zdarma.

Hlavní pódium ve Všestarech nabídlo bohatý doprovodný program – v dopoledních hodinách svými historkami bavil Pavel Zedníček a odpoledne se konala talkshow s Martinem Zounarem, který mimo jiné na podiu moderoval i módní přehlídku pracovních oděvů. Celou akci doprovázel bývalý moderátor ČT Jiří Vaníček, hudbu k poslechu i tanci zajistila kapela Lokálka, ozvučení a doprovodnou muziku Jan Malich.

Zemědělské družstvo Všestary již tradičně zpřístupňuje své prostory veřejnosti, proto i letos mohli návštěvníci využít zdarma autobusový rozvoz do dalších areálů pořadatele. Areál Rozběřic představil administrativní zázemí a prodejnu zemědělské a zahradní techniky VitalTech. I tady návštěvníky doprovázel zábavný program s možností vyzkoušet si závodní jízdu zahradním traktůrkem Kubota, naložit písek nakladačem Giant nebo si pochutnat na grilovaných specialitách. Pro děti bylo připraveno oblíbené malování na obličej. Letošní novinkou bylo zpřístupnění kukuřičného bludiště, které bylo pro návštěvníky oficiálně představeno v srpnu.

Oslava Všestarské cibule a brokolice se konala pod záštitou ministra zemědělství ČR Miroslava Tomana, hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a primátora města Hradce Králové Alexandra Hrabálka.

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.