Úvodní strana » Články » Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

Zajímají vás hospodářská zvířata? Chcete se dozvědět něco o tom, jak žijí? Věděli jste, že i stáje dnes mohou být automatizované? A mnoho dalšího se můžete dozvědět na výstavě s názvem Nejen ve stáji.

Ve dnech 2. až 27. března 2020 v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 Slezské ulici 100/7  v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací pořádá Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! podpořeného Ministerstvem zemědělství druhý ročník zemědělské výstavy, tentokrát na téma chov hospodářských zvířat. Jejím cílem je přiblížit život hospodářských zvířat veřejnosti, studentům a dětem, ukázat kam se dnešní chov posunul a proč je důležité zachovat tuto výrobu, ale také odbourat mýty o zemědělství jako takovém.

Na výstavě bude možné se seznámit mimo jiné s informacemi o jednotlivých plemenech hospodářských zvířat, o nejmodernějších technologiích chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, o požívaných krmivech nebo o využití nejmodernějších identifikačních prostředků pro označování zvířat.

Výstava bude také obohacena o informace o zvířatech zařazených mezi genetické zdroje tedy původní nezušlechtěná plemena zvířat, která jsou zařazena do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Výstavu podpoří ukázkami své práce také chovatelské svazy a Českomoravská společnost chovatelů, a.s., ale také samotná Knihovna Antonína Švehly, která ukáže i několik zajímavostí z historického knižního fondu.

V pondělí 2. března od 15 hodin se uskuteční tisková konference, o hodinu později bude připravena vernisáž výstavy a každý čtvrtek pak přednášky o moderním chovu, životních podmínkách zvířat a dopadům klimatické změny. Čtvrtek 5. března od 9 a 15 hodin pro veřejnost, další týdny pro zvané základní a střední školy.

Přijďte se podívat a proniknout do tajů moderní živočišné výroby.

 

 

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.