Úvodní strana » Články » Naučná stezka ZŽ! na ANIMAL TECH (Brno, dne 8. 9. 2021)

Naučná stezka ZŽ! na ANIMAL TECH (Brno, dne 8. 9. 2021)

Na brněnském výstavišti se od 5. do 8. září 2021 bude konat mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH (společně s Národní výstavou hospodářských zvířat).

Stejně jako v předchozích letech se výstavy zúčastní i náš projekt Zemědělství žije! Na veletrhu budeme ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro živočišnou výrobu (farma Netluky, Praha 10) realizovat naučnou stezku pro děti.

Na středu 8. září budou pro děti kromě stanovišť připraveny i křížovky nebo osmisměrky. Pro zvídané hlavy máme nachystané také odměny. Letos budeme rozdávat nové edukativní omalovánky se zemědělskou tematikou (nakreslila Z. Onderová) s pastelkami.

Zájemce o naučnou stezku prosíme, aby se zapisovali na středu (8. 9.) na konkrétní časy do sdíleného formuláře, který je k dispozici zde. Školní zájezdy viz informace na tomto odkaze.

Těšíme se s vámi na viděnou!

Stezka BVV.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.