Úvodní strana » Články » Národní výstava hospodářských zvířat – Brno 2023 – očima vystavovatele laika

Národní výstava hospodářských zvířat – Brno 2023 – očima vystavovatele laika

Předposlední dubnový víkend jsme se s 1. zemědělskou a.s. Chorušice a spolkem Kravín pro telátka, z.s účastnili Národní výstavy hospodářských zvířat.

Vezli jsme celkem 6 telat – 5 jerseyek a 1 brown swissku a 9 krav – 5 holštýnek, 2 jerseyky a 2 browny. A to rozhodně není málo.

Ale ani nás, troufám si říct zkušené vystavovatele, neminuly počáteční trable. Ještě doma se nám zranila hned dvě želízka v ohni, která jsme ale zvládli nahradit neméně kvalitními kandidátkami, těsně před odjezdem na výstavu se rozbilo auto pro převoz krav do Brna a sháněli jsme narychlo náhradní a na výstavě nás uvítal nedostatek krmiva. Leč všechno se nám podařilo vyřešit, a tak se mohlo jít bojovat o medaile.

Začínalo se v sobotu dětskými soutěžemi. Děti byly natěšené, však jsme také velmi intenzivně trénovaly v rámci biologického kroužku už od února. Nicméně, jerseyky mají svou hlavu, a tak byly vodičské výsledky velmi nejisté. Neb to, že se jeden den nechá telátko vézt úplně v pohodě neznamená, že je vyhráno na dny další. Ale i to patří ke schopnostem vodiče, umět si i se zaseklým teletem poradit a nenechat se jím vykolejit. Naše děti se s tímto nelehkým úkolem popraly výborně.

Právem si tedy ve velké konkurenci vysoutěžily umístění od páté až po první příčku. Tím však jejich práce na výstavě zdaleka neskončila. Po celou dobu na telátka dohlížely, doplňovaly jim krmení i vodu, dbaly o jejich řádně čistý vzhled a dělaly jim společnost. Prostě, zhostily se své úlohy profesionálních ošetřovatelů na výbornou.

V neděli pak předvedly telátka ještě jednou v rámci soutěží pořádaných Svazem málopočetných dojných plemen.

Zde už nastoupily na řadu i naše dospělé Brown swiss krávy - Lagavulina na 2. laktaci a Herradura na 6. laktaci a suverénně vyhrály v kategorii „Druhá a vyšší laktace“, ale hlavně šampionku, více šampionku i „nejlepší vemeno“. Taktéž Chorušická zootechnička Andrea Paličková byla oceněná jako nejlepší vodič.

Zmínku si zaslouží také dvě naše zastupitelky plemene Jersey, kde se nám jalovička umístila na 4. místě a prvotelka na 6. Rozhodně neudělaly ostudu a v jejich přípravě budeme nadále pokračovat, aby se mohly zúčastnit soutěží v následujících letech. I v jerseykách vyhrál nejlepšího vodiče náš zootechnik Milan Mikšovský.

Nejhlavnější část výstavy ale stále byla před námi. V pondělí se totiž konal šampionát holštýnského skotu. Opravdu prestižní soutěž a pro mnohé chovatele nejvýznamnější událost roku.

Krávy byly skvěle připravené, vypulírované, vemena optimálně naplněná, a tak se šlo na věc. Musím říct, že to je vždy naprosto nádherný pohled. Protože kráva, to je prostě úžasné stvoření. A tak s velkou pýchou můžu prozradit, že jsme si z konkurence téměř 60 dospělých krav odvezli tituly šampionku výstavy a opět i krávu s nejlepší vemenem. Byly to ale nervy, které vystřídaly veliké ovace a nepopsatelná radost v celém týmu.

Už odpoledne však byla únava všech členů velmi znatelná, a tak do jednoho ocenili, že se ještě v pondělí v podvečer poslaly krávy domů a tým si tak po 3 dnech intenzivní práce a nočních služeb mohl naplno užít oslav vítězství.

Laik si dost možná neumí představit, kolik práce a úsilí za takovými úspěchy tkví, ale je to opravdu neskutečně dlouhý a složitý proces plánování, příprav a dřiny. Ještě před dvěma roky jsem si to neuměla představit ani já. A to je i jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli s Mirkem Hrdličkou založit náš biologický kroužek – abychom vše kolem výstavnictví přiblížili a naučili mladou generaci a zajistili tak kvalitní pokračování tohoto fascinujícího procesu, jehož výsledkem jsou zdravá, krásná a vysoce produktivní zvířata.

Barbora Vítová, Vedoucí biologického kroužku při 1. ZAS Chorušice

Obrázek2.jpg

Brno.jpg

Obrázek4.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.