Úvodní strana » Články » Najdi se v zemědělství! (soutěž pro youtubery)

Najdi se v zemědělství! (soutěž pro youtubery)

Pro studenty středních škol se zemědělským zaměřením jsme připravili soutěž pro mladé youtubery. Zapojte se do ní i vy!

Osobní pozvánku předsedy ZS ČR Martina Pýchy najdete zde.

Cílem projektu je rozšířit povědomí o zemědělských oborech u žáků základních škol, kteří jsou v osmém nebo devátém ročníku a rozhodují se o své budoucnosti. Kam směřovat? Proč studovat zemědělství? Jaké dovednosti mi škola dá? Jaké uplatnění se mi pak nabízí? Jak využít svůj talent? To všechno jsou otázky, na něž by žáci měli prostřednictvím krátkého videa dostat odpověď.

V rámci každé střední školy se zemědělským zaměřením se může představit každý obor příslušné školy.  Vybraní studenti buď jako jednotlivci nebo v týmu představí, co obnáší studium na jejich škole.

Obsah videa:

Studenti představí svou školu. Jaké je její zázemí, jak moderní má vybavení, jak vypadají konkrétní učebny. Dále mohou studenti ukázat, jakým způsobem, co a jak využívají při studiu, jak se jejich teoretická příprava doplňuje s odbornou praxí. V čem přesně spočívá odborná příprava – je možné uvést konkrétní příklady z praxe (např. využití strojů, moderních učeben).

Studenti by měli mít na paměti ústřední sdělení natáčeného (mluveného) materiálu – cílem je oslovit žáky ZŠ tak, aby pochopili nejenom to, co studium obnáší, ale i to, co přináší a co všechno se dá na škole zažít, naučit se a využít v budoucí praxi. Video by mělo také ukázat rozsah odborných znalostí a dovedností, kterých se studentům na jejich střední zemědělské škole dostává.

Délka videa:

Neměla by překročit 3 minuty včetně krátkého představení aktérů snímku.  

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení je rozhodující, jak se studentům podaří naplnit obsah videa. Z pořízeného materiálu by mělo jasně vyplývat, proč si student/studenti školu vybrali, jak jsou na ní spokojení, čím je obohacuje a proč si o své škole myslí, že stojí za to ji studovat. Rozhodovat bude také celkový dojem, nápaditost či atmosféra videa.

První fáze:

Vyhlašovatel soutěže nejprve vyhodnotí video po odborné stránce. Pokud vyhlašovatel shledá zásadní nedostatky, upozorní na ně realizátora. Ten může video přepracovat a poslat k opětovnému posouzení. Teprve pak bude video zasláno na vybrané ZŠ.

Druhá fáze:

Realizátor videa rozešle svůj počin na vybrané ZŠ v okolí své školy. Videa budou umístěna na kanálu YouTube projektu Zemědělství žije!. Úspěšnost videí bude hodnocena dle počtu lajků.  

Způsob odměňování:

ZS ČR zajistí věcné odměny (power banka, trička, kšiltovky, kapesní nože, propisky, sada propisek, hrnečky, přívěsky, výživa pro rostliny, bloky). Věříme, že drobnými cenami odměníme všechna videa, která budou splňovat výše uvedené požadavky.

Pro realizátora nejlepšího videa máme připraven mobilní telefon.  

Těšíme se na vaše počiny!

Přihlášku Vám zašle Alena Bečková. Kontaktuje ji prosím na emailu beckova@zscr.cz (tel.: 724 540 493).

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.