Úvodní strana » Články » Najdi se v zemědělství! (soutěž pro středoškoláky)

Najdi se v zemědělství! (soutěž pro středoškoláky)

Chceš si vyzkoušet, nakolik dokážeš druhé zaujmout? Rád prezentuješ svoje názory? Chceš zviditelnit obor, který studuješ?

Zapoj se do naší soutěže pro youtubery!

Zemědělský svaz ČR připravil pro studenty středních škol se zaměřením na zemědělství youtuberskou soutěž nazvanou Nenech svůj talent ležet ladem. Najdi se v zemědělství!

Cílem krátkého videa, které jednotlivec nebo skupina studentů natočí, je rozšířit povědomí o zemědělských oborech u žáků základních škol, kteří jsou v osmém nebo devátém ročníku a rozhodují se o své budoucnosti.

Kam směřovat? Proč studovat zemědělství? Jaké dovednosti mi škola dá? Jaké uplatnění se mi pak nabízí? Jak využít svůj talent, cit pro přírodu, inovativní myšlení? To všechno jsou otázky, na něž by žáci mohli prostřednictvím krátkého videa dostat odpověď.

Vzhledem ke složité situaci s pandemií předpokládáme realizaci soutěže v září–listopadu tohoto roku, ale ani videím natočeným v tomto školním roce (květen–červen 2021) se nebráníme – zahrneme je do celkového vyhodnocení, které bude probíhat na podzim 2021.

Chceš se o soutěži dozvědět víc? Přihlas se do ní buď prostřednictvím vedení své školy, nebo kontaktuj organizátorku soutěže Terezu Halovou na emailové adrese halova@zscr.cz.20200616_103524.jpg

20200616_132208.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.