Úvodní strana » Články » Na skok ke kolegům do Švédska

Na skok ke kolegům do Švédska

Studenti 3. ročníku Vyšší odborné a Střední zemědělské školy Benešov se v rámci programu Erasmus+ vypravili na návštěvu do spřátelené střední zemědělské školy Munkagårdsgymnasiet, která se nachází v oblasti Halland ve Švédsku, jižně od hlavního města Göteborg.

První den našeho výletu zabrala převážně cesta. Letěli jsme z Prahy, přes Frankfurt nad Mohanem do Göteborgu, kde se k nám připojili ještě studenti z Velké Británie. Po příjezdu jsme měli možnost prohlédnout si historické město Vadstena, které leží u druhého největšího švédského jezera Vättern. Zde jsme mohli v rámci odpočinku nasát středověkou atmosféru a ochutnat místní specialitu, řízek ve sladké omáčce.

Den druhý už se nesl v duchu zemědělské techniky. Vyrazili jsme do sídla společnosti VÄDERSTAD, která se zabývá obděláváním půdy a technologii setí. Na začátku jsme absolvovali prezentaci, v čem jsou stroje VÄDERSTAD výjimečné a na co se specializují, pak následovalo předvedení v praxi. Bylo to pro nás velmi poučné a zajímavé. Poté nás čekala cesta na ubytování nedaleko střední zemědělské školy Munkagårdsgymnasiet. Škola je obklopena přírodou a leží na pobřeží Severního moře.
Následující dopoledne jsme dostali prostor představit námi připravené prezentace o zemědělství v České republice. Poté jsme, rozděleni na menší skupiny, strávili odpoledne na nedaleké farmě, která pěstuje obiloviny, olejniny a brambory a zaměřuje se na zavlažování.

Poslední den před odjezdem jsme navštívili výukové prostory školy. Místní učitelé a studenti nás provedli celým areálem a my jen tiše záviděli a obdivovali. Mají mnohem více půdy, zvířat i mechanizace. Zajímavá byla pro nás i prohlídka farmy s bioplynovou stanicí, která vyrábí bioplyn do aut jako palivo. Zpáteční let nám sice komplikovalo velké množství bouřek nad Evropou, ale plní dojmů a nadšení jsme museli uznat, že tak náročná a dlouhá cesta opravdu stála za to.  Dovezli jsme si mnoho inspirace a krásných vzpomínek a těšíme se na další příležitosti.

Matěj Gruber, student 3. ročníku Střední zemědělské školy Benešov,
obor Agropodnikání

 

WhatsApp Image 2022-05-29 at 17.36.17 (1).jpgUkázka techniky ve společnosti VÄDERSTAD.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.