Úvodní strana » Články » Na návštěvě Salixu Morava a.s.

Na návštěvě Salixu Morava a.s.

Ve středu 9. září 2020 proběhl další Den českého zemědělství. Tentokrát jsme navštívili podnik Salix Morava a.s. v Horní Moštěnici.

Akce se uskutečnila na louce za administrativní budovou. Dopolední program byl vyhrazen pro školky a školy z blízkého okolí. Děti si prošly areál, kde na ně čekala naučná stezka se 14 otázkami týkajícími se zemědělství.

Na stanovištích vypomáhali studenti z přerovské Střední zemědělské školy, kteří pomohli dětem s otázkami. Za odměnu děti obdržely batůžky s dárky od sponzorů. Nechybělo ani občerstvení ve formě párku v rohlíku a nápoj. 

Odpolední program byl pro širokou veřejnost, která se sešla v hojném počtu. Při příchodu byli všichni poučení o opatření ohledně Covid-19, následně se zapsali do prezenční listiny a obdrželi dezinfekci. Nově příchozí děti si prošly naučnou stezku s rodiči.

Po celé odpoledne se děti mohly vyřádit na malém stohu z balíků slámy, mohly se projet na koni a oslíkovi nebo si vyzkoušet sázení květin. K dispozici měly i šlapací traktůrky.

Nechyběla ani ukázka hospodářských zvířat, malá výstava drobného ptactva a k vidění tu byla i moderní zemědělská technika. Z té děti nejvíce zaujal kombajn s lištou o délce 10 m.Moštěnice1.jpg

Moštěnice2.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.