Úvodní strana » Články » Mýty a pověry aneb kde je pravda

Mýty a pověry aneb kde je pravda

Také slýcháte, jak zemědělci ničí krajinu, že chov hospodářských zvířat ničí planetu a že pěstování řepky nese jen zlo? Patříte k těm, kteří již neví, čemu mají věřit, nebo si rádi vyslechnete zajímavé informace? Tak právě pro Vás je určen cyklus krátkých videí Mýty a pověry o zemědělství, který pro Vás připravil Zemědělský svaz České republiky.

 

Mýty a pověry kolují na veřejnosti stále častěji. Stále více lidí i za pomoci internetu tyto hoaxy pouští do světa, a to mnohdy i bez dostatečných vědomostí. Vyznat se ve změti informací, kdy se dozvíte naprosto odlišné a protichůdné názory, je stále složitější. A ještě hůře je, když se pod politickými tlaky a stále častěji se opakujícími nepravdivými informacemi, stane z těchto hoaxů „pravda“, která se šíří mezi lidmi jako lavina, a i když s pravdou má jen pramálo společného, většina jí uvěří.
Proto jsme se rozhodli alespoň některé tyto nepravdy, omyly a mýty o zemědělství i za přispění odborníků z branže a informací vydaných Ministerstvem zemědělství či Eurostatem, uvést na pravou míru. Vznikl tak desetidílný cyklus Mýty a pověry o zemědělství, který můžete sledovat na FB stránkách Zemědělského svazu a Zemědělství žije!, ale také na kanálu Zemědělství žije! na youtube.

Od 14. ledna 2020 každých 14 dní (tedy každé liché úterý) zveřejníme jeden z dílů tohoto cyklu. A na co se můžete těšit? První díl přinese krátkou informaci o významu zemědělství, nad nímž se dnes lidé jen málokdy v koloběhu všedního dne pozastaví. Následovat budou díly o důležitosti zachování živočišné výroby, tedy komplexní zemědělství, mléko, hovězí maso, chov prasat a pohoda dojnic. Díl o precizním zemědělství a potažmo i o ochraně rostlin pootevře okénko do moderních technologií. K péči o krajinu a pěstování plodin se zaměří díly o řepce a erozi.

K tématům se vyjádří i takoví odborníci, jako je Ing. Marian Jurečka, poslanec a bývalý ministr zemědělství, či prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., odbornice na výživu lidí z VŠCHT a mnoho dalších. Určitě se máte na co těšit.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.