Úvodní strana » Články » Mléčná farma v Řetové se otevřela dětem

Mléčná farma v Řetové se otevřela dětem

V rámci agroenvironmentálního kroužku měli žáci ZŠ Sloupnice a ZŠ Němčice možnost minulý pátek navštívit Mléčnou farmu v Řetové.

Program byl zahájen u krav a telátek, s kterými se děti rázem seznámily, vtipně je pojmenovávaly a láskyplně hladily, přičemž jim byl zároveň představen život krav i každodenní práce na farmě. Děti také velice zaujal dojicí robot, kterého si měly možnost prohlédnout přímo při dojení, a na vlastní oči tak vidět, že je velkým pomocníkem farmy.

V druhé části programu se žáci prostřednictvím otázek, pokusů a her dozvěděli od vedoucí mlékárny  zajímavosti o A2 mléce, jeho zpracování v naší nové mlékárně a tradičních selských mléčných produktech, které si za odměnu mohli dle vlastního výběru odnést domů a posoudit tak jejich lahodnou chuť.

IMG_6535.jpg

IMG_6506.jpg

Text a foto: Martina Kličková

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.