Úvodní strana » Články » Mléčná farma v Řetové se otevřela dětem

Mléčná farma v Řetové se otevřela dětem

V rámci agroenvironmentálního kroužku měli žáci ZŠ Sloupnice a ZŠ Němčice možnost minulý pátek navštívit Mléčnou farmu v Řetové.

Program byl zahájen u krav a telátek, s kterými se děti rázem seznámily, vtipně je pojmenovávaly a láskyplně hladily, přičemž jim byl zároveň představen život krav i každodenní práce na farmě. Děti také velice zaujal dojicí robot, kterého si měly možnost prohlédnout přímo při dojení, a na vlastní oči tak vidět, že je velkým pomocníkem farmy.

V druhé části programu se žáci prostřednictvím otázek, pokusů a her dozvěděli od vedoucí mlékárny  zajímavosti o A2 mléce, jeho zpracování v naší nové mlékárně a tradičních selských mléčných produktech, které si za odměnu mohli dle vlastního výběru odnést domů a posoudit tak jejich lahodnou chuť.

IMG_6535.jpg

IMG_6506.jpg

Text a foto: Martina Kličková

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.