Úvodní strana » Články » Mistři se sjeli do Poděbrad

Mistři se sjeli do Poděbrad

Osm oblastních kol, 160 soutěžících, 30 postupujících. To jsou strohá čísla, která předcházela čtvrtému ročníku Mistrovství republiky v jízdě traktoru s vlekem, který ve spolupráci se středními zemědělskými školami pořádá Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije!. Po dvouleté přestávce se sjeli studenti s pedagogickým dozorem do lázeňského města Poděbrady, kde Střední zemědělská škola a střední odborná škola uspořádala další ročník této prestižní soutěže.

Již od brzkého rána na školní zahradě panoval čilý ruch. Kontrolovala se trať soutěže, vyznačovaly se orientační hranice, rozestavěly se překážky. To vše proto, aby krátce po deváté mohl vyrazit první soutěžící. Na letošní mistrovství přijelo celkem 24 studentů a šest studentek vskutku z celé republiky. Nejblíže to měl domácí reprezentant, nejdále závodník z Českého Těšína.

Základním kritériem soutěže je projet co nejrychleji dráhu tvořenou celkem deseti překážkami. Na nich se hodnotí přesnost a každá chyba je „oceněna“ trestnými body. Více tedy záleží na šikovnosti než na rychlosti. Ostatně jako v běžném životě. Soutěžící na dráze čekal průjezd pravoúhlou zatáčkou, slalom, zastavení na přesnost, zastavení u rampy a královská disciplína – couvání do garáže.  Nutno přiznat, že se v Poděbradech sjeli ti nejlepší z nejlepších. Trestných bodů moc neposbírali, i když při určení konečného pořadí sehrála penalizace svou roli.

V minulém ročníku byla vytvořena samostatná kategorie dívek. Již předtím se soutěží účastnily, ale samostatnou soutěží se umožnilo jejich větší zastoupení na republikovém mistrovství. V tomto ročníku, částečně ještě poznamenaném dozvuky covidových opatření, se na finále kvalifikovalo šest děvčat, která se rozhodně v pánské konkurenci neztratila.

A jak vše dopadlo? V kategorii dívek zvítězila Martina Blahutková z Městské SOŠ Klobouky u Brna. Na stupně vítězů ji doprovodila studentka SOŠ a SOU Sušice Ilona Aschenbrennerová a trojici doplnila Michaela Koubová ze SZeŠ Písek.

Mnohem napínavější souboj se odehrál v kategorii chlapců. Zde se naplno projevilo, že nezáleží na rychlosti ale na šikovnosti, když nejrychlejší čas na trati, 3:46, nakonec stačil vlivem množství chyb až na 19. místo. Mistrem republiky se nakonec stal reprezentant Gymnázia a SOŠ Podbořany Dominik Paur. Od vítězství dělily druhého Tomáše Stejskala z HŠ Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí pouhé dvě sekundy. A dalších deset sekund určilo třetího v pořadí, Jana Gambase ze SOŠ Znojmo.

Ceny, poháry a diplomy byly rozdány a již začínají přípravy na další ročník. Mistrovství republiky v jízdě traktoru s vlekem 2023 se díky vítězství Dominika Paura uskuteční ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ  Podbořany v červnu příštího roku.

Vladimír Pícha

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.