Úvodní strana » Články » Kravín, tábor pro telátka

Kravín, tábor pro telátka

Pojďte se s námi podívat pod pokličku příměstského tábora „Kravín, tábor pro telátka“, pořádaného v 1. zemědělské a.s. Chorušice.

Dávno pryč jsou doby, kdy byly děti zvyklé vídat a starat se o hospodářská zvířata chovaná běžně v hospodářstvích svých dědečků, babiček či tet z vesnice, hlavně během letních prázdnin. Natož pak, aby se dostaly přímo do chodu kravínů nebo prasečáků. Dnes jsou v mini farmách a v zoo hospodářská zvířata vítanou změnou pro mnoho dětí díky tomu, že si k nim mohou vlézt do ohrady, se zvířaty se pomazlit a nakrmit je přímo z ruky. To nám prostě přijde líto, a tak jsme se to letos již podruhé pokusili alespoň maličko napravit s dětmi z Chorušic a blízkého okolí a přiblížit jim chod moderního kravína a co obnáší zemědělská činnost.

Děti, stejně jako v loňském roce, čekal nabitý program – výroba originálních potiskovaných triček s kraví tématikou, vlastnoruční výroba sýrů z čerstvě nadojeného mléka, samozřejmě seznámení se s prostředím a chodem areálu a starost o telátka. Také jsme byli na návštěvě u chovatelů drobného zvířectva a měli přednášku o dravcích. Nebyl by to náš tábor, kdyby chybělo jedno z nejoblíbenějších – netradiční koupání se. Fotky jsou opět ke shlédnutí na Facebooku SUPRACHOR.

PHOTO-2021-08-13-19-44-58 2.jpg
Stihli jsme ale i výletovat – v úterý na farmu Tehov, kde jsme strávili krásný den ve společnosti koní, mazlivých krav, ovcí a drůbeže a jejich báječných ošetřovatelů, a ve čtvrtek na zámek Kačina – do muzea českého venkova, přilehlého parku a nedalekého muzea zemědělské techniky v Čáslavi. K vidění toho bylo opravdu mnoho.

Novinkou v letošním roce bylo bludiště v kukuřičném poli s plněním úkolů do táborové hry, ale především jednonoční společné přespání v areálu doplněné noční bojovkou s opékáním buřtů.

PHOTO-2021-08-13-19-40-02.jpg
A tak doufám, že nebudu mluvit jen za náš organizační tým, když řeknu, že to bylo opět úžasné. Děkuji všem, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod a předali nám své vědomosti a zkušenosti. Také děkuji dětem, které byly zapálené pro věc a tvořily nám úsměv na tvářích.

Barbora Vítová, 1. zemědělská a.s. Chorušice

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.