Úvodní strana » Články » Jízda zručnosti 2023

Jízda zručnosti 2023

Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s odbornými středními zemědělskými školami a učilišti (dále školy) pořádá regionální a republiková kola jízdy zručnosti traktorem s vlekem 2023.

Koordinátorem akce je Zemědělský svaz ČR. Pořadateli regionálních kol vybrané školy v osmi regionech, z nichž do celorepublikového kola postupuje 24 (+1) účastníků a 8 účastnic.

Letošním patriotem celorepublikového kola je Gymnázium a SOŠ Podbořany.

Regionální kola:

Západočeské (Plzeňský a Karlovarský kraj)

 • Termín: 25. května 2023
 • Pořadatel: SOŠ a SOU Sušice
 • Do republikového kola postupují 3 chlapci, 1 dívka

Severočeské (Ústecký a Liberecký kraj)

 • Termín: 26. dubna 2023
 • Pořadatel: SŠHL Frýdlant
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Středočeské (Středočeský kraj a Praha)

 • Termín: 11. května 2023
 • Pořadatel: SZeš a SOŠ Poděbrady
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Jihočeské (Jihočeský kraj)

 • Termín: termín bude upřesněn
 • Pořadatel: SOU Blatná
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Vysočiné (Kraj Vysočina)

 • Termín: 4. května 2023
 • Pořadatel: ČZA Humpolec
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Východočeské (Královéhradecký a Pardubický kraj)

 • Termín: 18. května 2023
 • Pořadatel: SŠTŘ Nový Bydžov (Hlušice)
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Jihomoravské (Jihomoravský a Zlínský kraj)

 • Termín: 27. dubna 2023
 • Pořadatel: SŠ a ZŠ Tišnov
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Severomoravské (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

 • Termín: 21. dubna 2023
 • Pořadatel: SZeŠ a VOŠ Opava
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Východočeské (Královéhradecký a Pardubický kraj)

 • Termín: 18. května 2023
 • Pořadatel: SŠTŘ Nový Bydžov (Hlušice)
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Jihomoravská (Jihomoravský a Zlínský kraj)

 • Termín: 27. dubna 2023
 • Pořadatel: SŠ a ZŠ Tišnov
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Severomoravská (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

 • Termín: 21. dubna 2023
 • Pořadatel: SZeŠ a VOŠ Opava
 • Postupují 3 chlapci, 1 dívka

Republikové kolo – Mistrovství republiky

 • Termín: 30. května 2023
 • Pořadatel: Gymnáziu a SOŠ Podbořany, Zemědělský svaz ČR
 • Celkem 25 účastníků + 8 účastnic

PROPOZICE

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích – chlapci a dívky.

Podmínky účasti

Soutěží se může zúčastnit pouze držitel řidičského oprávnění skupiny T, který je ve školním roce 2021/2022 žákem dané školy a ve školním roce 2021/2022 nepřesáhl věku 21. let (tj. do 30. 6. 2023).

Doporučujeme omezení počtu účastníků z jedné školy podle počtu přihlášených škol – cca 2 až 4 účastníci. Regionálních kol se mohou plnohodnotně účastnit i žáci škol z jiných regionů bez možnosti postupu do republikového finále.

O možnosti vyzkoušení jízdy několik dní dopředu rozhoduje pořadatelská škola. V rámci rovných podmínek musí být všichni dopředu informováni o podrobných propozicích včetně skladby trasy a značky a modelu traktoru, s nímž se jízda zručnosti bude konat. Pokud pořadatel umožní zkoušku jízdy trasou, musí o této možnosti informovat všechny školy. V případě, že trasu projet dopředu neumožní, nesmí ji zkoušet ani se svými studenty, přihlášenými do soutěže.

Startovné

Doporučení výše startovného dle uvážení školy a možností s přihlédnutím k nákladům především za stravné a věcné dary. (doporučení 300 až 500 Kč na účastníka)

Sbor rozhodčích

Regionální kola:

Rozhodčí zajistí pořadatelská škola, možnost využití dalších z řad pedagogického doprovodu soutěžících formou losu, případně dle možností nejlépe nezávislé osoby z praxe, studentů jiných škol, než je soutěžící, více rozhodčích na jednom stanovišti, pro zajištění regulérnosti soutěže atd….

Republikové kolo:

Hlavní i další rozhodčí zajistí pořadatel – Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s pořadatelskou školou.

Případný protest přijímá hlavní rozhodčí a to do 15 minut od ukončení poslední jízdy. O uznání protestu rozhodují rozhodčí.

Postupový klíč

Do republikového kola postupují nejlepší 3 soutěžící z regionálních kol v kategorii chlapci a vítězka kategorie dívky. Z jedné školy může do republikového kola postoupit maximálně 1 soutěžící v jedné kategorii. Pokud se další zástupci školy umístí na postupovém místě, přenechají postupové místo na republikové kolo dalšímu v pořadí. Navíc má pořadatel mistrovství republiky právo nominovat do republikového kola jednoho svého žáka. Pokud se žák pořadatele republikového kola umístí na postupovém místě v regionálním kole, přenechá postupové místo dalšímu v pořadí. Postoupit do republikového kola lze pouze z regionálního kola příslušné oblasti. V případě, že se postupující z regionálního kola nemůže zúčastnit republikového, postupuje další v pořadí dle umístění v regionálním kole.

Ceny pro soutěžící

Regionální kola:

Zemědělský svaz zajistí pohár pro vítěze a medaile pro první tři soutěžící.

Zemědělský svaz a ředitelé územních organizací ZS ČR zajistí část cen od zemědělských firem a podniků v okolí.

Škola zajistí tisk diplomů a dle možností dárky pro vítěze od dalších sponzorů.

Republikové kolo:

Zemědělský svaz ČR zajistí medaile, diplomy pro první tři místa a pohár pro vítěze.

Ve spolupráci s pořadatelskou školou zajistí hodnotné dary od sponzorů.

MMateriální vybavení

Traktor a vlek: Doporučujeme výkon max. 100 dle možnosti školy (2 x 4, či 4 x 4). Vlek doporučený 5tunový.

Vytyčovací prvky trati, především tyče (zatáčky, osmička, úvoz, rampa, garáž), kužely (slalom, osmička), konstrukce (rampa, garáž), značení vozovky, lávka.

Pravítka, stopky, stanoviště…

Pravidla a hodnocení

Soutěžící je povinen dodržovat bezpečnost práce. Při porušení předpisů bude vyloučen ze soutěže. Stejně tak tomu bude i v případě poškození traktoru či přívěsu, či prvků trati a dalšího majetku a při nebezpečné jízdě (zvednutí kol apod.).

Doporučujeme nepoužívat vzduchové brzdy přívěsu.

Stopky na startu a v cíli spouští a zastavuje soutěžící.

Hodnocení:

Doporučujeme stanovit maximální čas jízdy – 10 minut (dle náročnosti trati). Při překročení stanoveného limitu bude soutěžící diskvalifikován.

K naměřenému času se připočítává 10 sec. za každý trestný bod. Za každý nesplněný úkol se připočítává 60 trestných bodů.

Prvky trati

Mezi povinné prvky regionálních kol patří: start/cíl; pravoúhlá zatáčka; zajetí k rampě; zastavení na přesnost; couvání do garáže; osmička nebo průjezd slalomem.

Na pořadateli je dle uvážení pořadí stanovišť, doplňkové disciplíny i délka trati.

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.