Úvodní strana » Články » Exkurze pro školáky a předškoláky v Pyšelu

Exkurze pro školáky a předškoláky v Pyšelu

Družstvo vlastníků půdy Pyšel (okres Třebíč, kraj Vysočina) v červnu 2022 uspořádalo exkurzi pro školáky i předškoláky z blízkého okolí.

Družstvo vlastníků půdy Pyšel je podnik patřící ke špičce v chovu strakatých plemen, má uznaný šlechtitelský chov a průměrná užitkovost dosahující 8200 kg mléka na dojnici. Družstvo hospodaří na 781 ha zemědělské půdy v okrese Třebíč. Většinu produkce rostlinné výroby spotřebuje 934 kusů skotu ustájených ve stelivovém provozu.

Během exkurze se děti seznámily s provozem mléčné farmy, zemědělskými stroji, nahlédly do příbytků telátek a vyzkoušely si nejednu poznávací soutěž včetně naučné stezky rozmístěné po areálu družstva.

Více si prohlédněte ve fotogalerii níže.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.