Úvodní strana » Články » Dva autobusy žáků dorazily do Telče a Sedlejova

Dva autobusy žáků dorazily do Telče a Sedlejova

Žáci 6. ročníku Základní školy Březinova navštívili Zemědělské družstvo Sedlejov a Zemědělské družstvo Telč. V rámci odborného výkladu předsedů, agronomů a zootechniků měli možnost seznámit se se zemědělstvím jako celkem – rostlinnou a živočišnou výrobou.

V ZD Telč žáky čekala prohlídka kravína s dojírnou, návštěva porodny a telat a ochutnávka mléka. Děti poznaly, že čerstvě nadojené mléko má úplně jinou chuť než to následně zpracované a prodávané v obchodech. Předseda ZD Telč seznámil žáky s výrobou elektrické energie z biomasy v místní bioplynové stanici. 

V ZD Sedlejov proběhla prohlídka bramborárny. Ta je momentálně prázdná, jelikož sklizeň brambor je až v září. I tak se ale žáci seznámili s technologií pěstování a uskladňování brambor. Na středisku Nevcehle v ZD Sedlejov byla pro žáky připravena prohlídka obilných sil a mechanizace. Žáci měli také možnost si sednout si do traktoru a kombajnu.

Na závěr děti dostaly na svačinu čerstvě vyrobené jogurty. Ty byly vyrobeny v mini mlékárně ve společnosti LUKA a.s. Děti si odvezly různé materiály, záložky a brožury se zemědělskou tématikou.

Aktuality

  • Besedování v Semilech

    V minulém týdnu jsme zavítali do Semil na besedu o zemědělství v rámci projektu „Najdi se v zemědělství“. V malebném podhůří Jizerských hor jsme navštívili žáky druhých a čtvrtých tříd Základní školy speciální, Semily.

  • Dutinoví pěvci osídlili budky nainstalované v otevřené zemědělské krajině velmi rychle

    Projektu Stanislava Šimka na obnovu populací dutinových pěvců v zemědělské krajině není ani rok a už přinesl výsledky, které jsou nad očekávání. Nově vyvěšené budky v krajině, která je využívána pro produkční formu hospodaření, ptáci okamžitě obsadili, zahnízdili v nich a vyvedli novou generaci. Do lokalit, pro které byl typický nedostatek přirozených dutin, se tak začínají vracet zástupci dutinových pěvců a s nimi i ptačí zpěv. O další vyvěšování budek mají zájem už nejenom zemědělské podniky, ale i podniky, jejichž předmět činnosti se zemědělstvím vůbec nesouvisí.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.