Úvodní strana » Články » Dva autobusy žáků dorazily do Telče a Sedlejova

Dva autobusy žáků dorazily do Telče a Sedlejova

Žáci 6. ročníku Základní školy Březinova navštívili Zemědělské družstvo Sedlejov a Zemědělské družstvo Telč. V rámci odborného výkladu předsedů, agronomů a zootechniků měli možnost seznámit se se zemědělstvím jako celkem – rostlinnou a živočišnou výrobou.

V ZD Telč žáky čekala prohlídka kravína s dojírnou, návštěva porodny a telat a ochutnávka mléka. Děti poznaly, že čerstvě nadojené mléko má úplně jinou chuť než to následně zpracované a prodávané v obchodech. Předseda ZD Telč seznámil žáky s výrobou elektrické energie z biomasy v místní bioplynové stanici. 

V ZD Sedlejov proběhla prohlídka bramborárny. Ta je momentálně prázdná, jelikož sklizeň brambor je až v září. I tak se ale žáci seznámili s technologií pěstování a uskladňování brambor. Na středisku Nevcehle v ZD Sedlejov byla pro žáky připravena prohlídka obilných sil a mechanizace. Žáci měli také možnost si sednout si do traktoru a kombajnu.

Na závěr děti dostaly na svačinu čerstvě vyrobené jogurty. Ty byly vyrobeny v mini mlékárně ve společnosti LUKA a.s. Děti si odvezly různé materiály, záložky a brožury se zemědělskou tématikou.

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.