Úvodní strana » Články » Dny českého zemědělství se konají ve dnech 24. září až 2. října 2021

Dny českého zemědělství se konají ve dnech 24. září až 2. října 2021

Zemědělský svaz České republiky i letos pokračuje v úspěšné celorepublikové akci Dny českého zemědělství, k níž se připojí na 60 podniků a farem. Jednotný celorepublikový termín konání je stanoven na 24. září – 2. října 2021, tedy tak, aby ve všední dny mohly být pozvány děti ze škol a vybranou sobotu či neděli laická veřejnost, vlastníci půdy, členové družstev atd.

Celkem 7 podniků se už do této akce zapojilo v červnu a červenci 2021 (s celkovou návštěvností 2000 lidí včetně 450 dětí). 

Vyzýváme podniky, které stále váhají s otevřením bran svých podniků, aby neváhaly – jejich podpory si velmi vážíme. Máme velmi dobrou zkušenost s tím, jak tuto akci vnímá veřejnost. Zájem ze strany základních škol a školek je rok od roku větší.

Smyslem a cílem této akce je představit veřejnosti zemědělství, práci v něm a fungování zemědělských podniků, a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru.

Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez něhož by se ani laická veřejnost neobešla. Pro větší dopad celé akce je třeba, aby se k akci připojilo co nejvíce zemědělců po celé republice.

Měnit obraz zemědělství v očích veřejnosti je dlouhodobý proces, ale nikdo jiný to za nás neudělá. Kampaně a útoky na zemědělce jsou mnohdy vedeny bez důkladného prozkoumání problému a řešeny pouze jednostranně bez uvážení všech dalších okolností. Proto jsme se rozhodli podpořit tuto celostátní akci a ukázat, že to, co děláme, neděláme špatně, a že naším prvořadým úkolem je starat se o hospodářská zvířata a půdu tak, abychom mohli udržitelně produkovat potraviny.

Dny otevřených dveří tak přináší jedinečnou možnost, jak pozitivní kontaktní kampaní měnit vnímání celého zemědělství v očích laické veřejnosti a docílit tím nejen uznání naší práce, ale i získat nové potenciální pracovníky, které chybí nejen v zemědělství, ale například i ve výzkumných institucích.

Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

Těšíme se na vás!

 

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.