Úvodní strana » Články » Dny českého zemědělství se konají 17. až 18. června 2022

Dny českého zemědělství se konají 17. až 18. června 2022

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností.

Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 17. června 2022 a v sobotu 18. června 2022.

Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

A kde můžete potkat náš stánek Zemědělství žije! s poznávacími soutěžemi?

V březnu jste nás mohli vidět na akci Jarní zemědělec (Lysá nad Labem, 23. – 25. 3.). V dubnu se chystáme na Den ekologie (Kolín, 20. dubna 2022). V květnu nás můžete potkat na otevřených dnech podniku Agro Jesenice (Jesenice u Prahy, 28. května 2022) anebo na otevřených dnech školního statku v Hořicích (Hořice, 26. května 2022).

Chystáme se také na otevřené dny podniku Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. (Sovětice, 10. června 2022) a školám v okolí Prahy velmi doporučujeme program Příběh potravin, který se koná na statku Netluky (Praha Uhříněves, 11. června). 

Náš stánek bude k vidění také na výstavě Země živitelka (25.–30. srpna 2022) a na akci Radešínská Svratka (Žďár nad Sázavou, 8. září 2022), kde máme připravený program Cesta za makovým koláčem.

Dny otevřených dveří představují jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví vaše dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

Na co se můžete těšit?

 • komentované prohlídky areálu
 • prohlídky stájí
 • ukázky moderní zemědělské techniky
 • naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!
 • poznávací soutěže
 • naučná zemědělská stezka
 • dárečky a informativní brožury o zemědělství
 • další program závisí na vlastních možnostech konkrétního podniku

Nenechte si ujít tyto velmi zajímavé a oblíbené akce, kde můžete zažít i mnoho zábavy a nevšedních zážitků a dozvědět se informace o zemědělství, které jinde neuvidíte a neuslyšíte.

DOD 2022.jpg

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.