Úvodní strana » Články » Dny českého zemědělství se konají 16. až 17. června 2023

Dny českého zemědělství se konají 16. až 17. června 2023

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností.

Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 16. června 2023 a v sobotu 17. června 2023.

Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků, které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny.

Na všechny Dny otevřených dveří jste srdečně zváni!

V Plzeňském kraji ve společnosti Měcholupská zemědělská, a.s. slavnostně otevřou novou robotickou stáj (16. 6. 2023). V Ústeckém kraji v Litoměřicích Vám doporučujeme návštěvu společnosti ASTUR Straškov (16. – 17. 6. 2023).

Ve společnosti MORAVSEED CZ a.s. Mikulov (17. 6. 2023) v Jihomoravském kraji se specializují na zahradní osiva a můžete se tu těšit na komentované prohlídky po laboratoři. V Pardubickém kraji v ZD Sloupnice (16. – 17. 6. 2023) budou pro návštěvníky otevřeny všechny provozovny a těšit se můžete na prohlídku moderního kravínu i ukázku zemědělské techniky.

Společnost TOPAGRA spol. s.r.o. (16. 6. 2023) ve Zlínském kraji pořádá pro veřejnost komentované prohlídky. Podíváte se na odchovnu telat a můžete navštívit automatizovanou dojírnu. V Zemědělské společnosti Devět křížů (17. 6. 2023) na pomezí Vysočiny dostanete na parkovišti hrací kartu a cestou do areálu se můžete příjemně zabavit. Čeká vás prohlídka robotické stáje, teletníku i ukázka zemědělské techniky nebo ochutnávka z vlastní minimlékárny.

Dny otevřených dveří představují jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví vaše dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

Na co se můžete těšit?

 • komentované prohlídky areálu
 • prohlídky stájí
 • ukázky moderní zemědělské techniky
 • naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!
 • poznávací soutěže
 • naučná zemědělská stezka
 • dárečky a informativní brožury o zemědělství
 • další program závisí na vlastních možnostech konkrétního podniku

Nenechte si ujít tyto velmi zajímavé a oblíbené akce, kde můžete zažít i mnoho zábavy a nevšedních zážitků a dozvědět se informace o zemědělství, které jinde neuvidíte a neuslyšíte.

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.