Úvodní strana » Články » Dny českého zemědělství přinesly nevšední zážitek

Dny českého zemědělství přinesly nevšední zážitek

Dny českého zemědělství v zemědělských podnicích, na farmách a školních statcích po celé republice startují poutavou tradici. Zemědělský svaz ČR totiž usiluje o to, aby veřejnost vnímala zemědělství takové, jaké ve skutečnosti je, ne podle toho, jak jej líčí mnohá média a jak koluje internetem.Proto se rozhodl dát podnět k otevření bran zemědělských podniků nejen pro školy, ale také pro širokou veřejnost, hosty i politiky. Většina zemědělců otevřela dveře do svých areálů v termínu 14. a 15. června 2019 a podle svých možností pozvala děti z mateřských a základních škol na poutavý program.

„Většina dětí dnes nemá možnost podívat se zblízka k hospodářským zvířatům, do stájí ke kravám, pohladit si telátko či dokonce si vlézt do kabiny traktoru či dokonce kombajnu. A to je bohužel skutečnost i dětí z vesnic,“ uvedl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, který dal podnět k tomu, aby se děti i veřejnost se zemědělstvím seznámili na přímo.

Ke Dnům českého zemědělství se připojilo celkem 59 zemědělských podniků, farem a školních statků napříč celou vlastí. Dvě třetiny z nich otevřely brány právě v červnovém termínu. Další se ještě připojí v průběhu roku. Doposud navštívilo Dny českého zemědělství téměř 26 tisíc návštěvníků, z nichž bylo více než 11 tisíc dětí. Pátek dopoledne patřil školám, odpoledne či v sobotu již byly brány otevřené veřejnosti.

A ohlasy? Děti byly naprosto nadšené, děkovaly i učitelky základních i mateřských škol. Dětem se prý vůbec nechtělo z podniku pryč. Bodejť by ne, když kromě krásných prohlídek stájí a zemědělských strojů si mohly navíc i zasoutěžit v poznávání zvířat, plodin, strojů a semínek, či si projít naučnou stezku a k tomu také vyhrát drobnou odměnu či dokonce knížečku o poslání zemědělství. Naučné materiály pro všechny nechal vyrobit Zemědělský svaz ČR s podporou Ministerstva zemědělství. Ve většině podniků nejen na malé návštěvníky navíc čekalo i drobné občerstvení a někde dokonce i velmi zajímavá tombola.

Také děti s rodiči byly velmi nadšené. Kdo má dnes možnost vidět na vlastní oči, jak se dojí, spatřit krmení telátek či zblízka kabinu moderních strojů. Někde se mohly děti povozit i na koni či v kočáře, nebo i v již zmíněném traktoru. Některé farmy při svých exkurzích ukázaly to nejmodernější, co je v dnešních stájích k vidění, a to od dojících robotů až po počítačem programovanou ventilaci a s tím i názornou ukázku pohody ve stáji. Nadšenci strojů si zase přišly na své na ukázce zemědělské techniky. V některých podnicích to byla i názorné předvedení či ukázka moderních technologií, které napomáhají boji proti erozi či správné péči o půdu.

Nosné Dny českého zemědělství byly hned dva. Pátek, který hostil školy, laickou i odbornou veřejnost, kromě tradičního dne otevřených dveří přinesl bohatý program především v podobě chovatelské soutěže českého strakatého skotu, byl Zemědělský den ZAS Mžany na Královéhradecku na farmě v Sověticích. Stovky dětí absolvovaly naučný program, jehož tématem nebylo jen zemědělství, ale také produkce potravin a související obor lesnictví a myslivost. Kromě teoretických znalostí získaly děti i dovednosti, kdy si mohly zkusit umlít mouku z obilí. Prezentaci pro děti dovršily také střední zemědělské školy, které nabídly možnost studií v tomto perspektivním oboru, který rozhodně má budoucnost i smysl.

Sobotní Den českého zemědělství se přesunul do ZD Čechtice u Vlašimi. Tato akce byla určena jen pro laickou veřejnost, která vzala bránu podniku útokem od samého rána. Kromě výrobků z vlastní masné výrobny lákala většinu návštěvníků prohlídka areálu zemědělského družstva. Někteří tak měli možnost poprvé vstoupit do moderní stáje, kde je překvapilo příjemné prostředí a pracující přihrnující automat, a dokonce i do dojírny, aby se přesvědčili, že dojení krav je zodpovědná práce s velkým důrazem na hygienu.

Odměnou za příjemně strávený, ač horký den bylo nejen občerstvení, ale právě spousta nových informací, k nimž se jen tak běžný člověk nedostane. Proto Dny českého zemědělství rozhodně letos nepatří k posledním. Ba naopak. Na další se můžete těšit i v dalším roce.

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.