Úvodní strana » Články » Dny českého zemědělství 2020

Dny českého zemědělství 2020

Letos se Dny českého zemědělství konaly v náhradním podzimním termínu od 25. září do 3. října 2020. Zájem o návštěvu zemědělských podniků, farem a školních statků byl ze strany veřejnosti velký, bohužel ale kvůli zhoršující se koronavirové situaci zůstaly brány mnoha podniků zavřené. I přesto se dvě desítky zemědělských podniků dokázaly vládním opatřením přizpůsobit a nachystat pro zájemce zajímavý program. Na mnoha místech probíhaly i komentované prohlídky, které představily práci zemědělců poutavým způsobem.

Na Dnech českého zemědělství bylo k vidění mnoho inovací, jako například dojení, které 23 hodin denně zajišťují roboty umístěnými ve středu stáje, nebo automaticky řízené větrání stáje. V Horní Moštěnici představili divákům moderní techniku. Novou stájí se mohli pokochat návštěvníci v ZD Sloupnice, kde mají dvě mléčné farmy, reprodukční stanici a středisko mechanizace.     

Dny českého zemědělství byly organizovány v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! Ve středověkém stánku Zemědělského svazu ČR na Statku Dlouhé Dvory byl pro návštěvníky připraven bohatý zábavný i naučný program. Děti bavilo mletí obilí, poznávaly zemědělské plodiny a nástroje prvních zemědělců. Díky naučné stezce nahlédly do oboru zemědělství, dozvěděly se nové informace o produkci potravin i o souvisejících oborech jako je lesnictví nebo myslivost.

Dny českého zemědělství i ve značně redukované podobě navštívilo na šest tisíc návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti, přibližně polovina z nich byly děti. Některé dny otevřených dveří probíhaly už během srpna. Mezi prvními podniky, který otevřel své brány 15. 8. byla Paseka a.s. Na příchozí návštěvníky tady čekala výstava techniky a její prohlídka. Děti si užily skákací hrad a jízdy na koních. Nachystány pro ně byly i poznávací soutěže a nechybělo občerstvení ani živá hudba.

Další podniky měly otevřeno v průběhu září (např. Den zdraví Země v Újezdu nad Lesy). V podniku Salix Morava a.s. byla pro všechny návštěvníky nachystána ochutnávka regionální potraviny z Olomouckého kraje. Slavnosti tuřanského zelí se jako každý rok uskutečnily na nádvoří tuřanské radnice. Dopoledne bylo vyhrazeno dětem. V areálu byl pro děti nachystán Zelňákův víceboj. V průběhu akce vystupovaly děti z místních školek a taneční skupiny Kometa. 

Veselá akce proběhla na začátku září v ZD Ostaš v České Metuji, která se nesla v duchu hesla Den pravdy aneb derniéra starého vola. K vidění tu byla moderní robotická stáj pro 400 dojnic v laktaci. Během prohlídky stáje si návštěvníci prošli připravenou stezkou pravdy, na níž se seznámili s historií družstva od vazné stáje s nevyhovujícími hygienickými podmínkami až k dnešní robotizované vzdušné stáji, tak i s obtížemi financování, které stojí na složitých schvalovacích procesech. 

Na poslední chvíli se bohužel zavřely dveře i školám na farmě v Netlukách, respektive se zavřením škol byli nuceni plánovou akci posunout (prozatím) na listopad. Nezbývá nám než doufat, že jakmile to situace dovolí, studentům a ostatním zájemcům se Netluky otevřou.

Věříme, že navzdory mnoha vládním restrikcím si návštěvníci Dnů českého zemědělství přišli na své už jen díky tomu, že se dostali do prostor, které jsou obyčejným návštěvám běžně uzavřeny. Každý podnik dbal na dodržování hygienických pravidel a desinfekce byla všude na dosah. Velmi oceňujeme odvahu zemědělců brány svých podniků veřejnosti a školám otevřít. Dobře si uvědomujeme, že jistému riziku tím své podniky vystavili, a vážíme si toho, co všechno udělali a stále dělají pro ochranu svých zaměstnanců, ošetřovatelů zejména. S přáním pevného zdraví nám všem se těšíme na další ročník a děkujeme všem za dobrou vůli a milou spolupráci i v této době.

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.