Úvodní strana » Články » Den Země v Kolíně

Den Země v Kolíně

Ve středu 20. dubna 2022 jsme se účastnili Dne Země v Kolíně.

Od brzkého rána probíhaly na kolínském náměstí přípravy soutěží pro děti ve dvou velkých stanech. U jednoho stanoviště se děti učily poznávat zvířata, u druhého poznávaly dřeviny, jinde byla pro děti připravena ukázka minerálů nebo toho, jak správně třídit elektroodpad. U každého stanoviště dostávaly děti malé drobnosti.

Samostatnou výstavu měl stánek s parožím, v rohu náměstí nechyběla živá zvířata. O výzdobu pódia se postarali lesníci a studenti lesnické školy prokládali jednotlivá vystoupení ukázkou skladeb pro lesní roh, které zní na honech. Zaznělo například Konopišťské halali nebo skladba Přestávka, která avizuje přestávku v honu.

Velkou atrakcí pro školáky byla edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE, kterou představili pracovníci Výzkumného energetického centra při VŠB  – Technické univerzitě v Ostravě.

Děti ze škol a školek z Kolína i blízkého okolí proudily v doprovodu svých učitelů a učitelek oběma stany hned od osmi hodin od rána. U našeho stánku se děti dozvěděly spoustu informací o tom, z čeho se získávají potraviny. Poznávací materiály projektu Zemědělství žije! ocenili učitelé i učitelky, kteří měli zájem především o brožury Poznáváme zemědělství. Odpoledne dělaly radost menším dětem v doprovodu rodičů zase naše omalovánky.

5.jpg

3.jpg

1.jpg

6.jpg

2.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.