Úvodní strana » Články » Den zdravé Země v Újezdu nad Lesy

Den zdravé Země v Újezdu nad Lesy

„Jestlipak víte, milé děti, kde se bere jídlo?“ „V ledničce!“ zněla nejčastěji odpověď od malých předškoláčků, kteří navštívili náš stánek Zemědělství žije! na akci Den zdravé Země, kterou v Újezdě nad Lesy pořádala městská část Prahy 21 dne 11. září 2020.

Dopoledne se u našeho stánku vystřídaly nejmenší děti v doprovodu svých učitelek, odpoledne se u nás zastavovaly skupinky dětí nebo jednotlivci v doprovodu rodičů. Jak přiblížit nejmenším dětem rostlinu, jejíž semínka vídají na kaiserkách? „Vzpomněly byste si, děti, z jaké rostliny si chtěl Krteček ušít kalhotky s kapsičkami?“

Na len si děti sice nevzpomněly, ale na Krtečka živě reagovaly a pohádku si vybavovaly. To s dětmi ze druhého stupně byla větší potíž. Krteček že by si šil kalhotky? O tom jsme nikdy neslyšely! „Poznala bys mezi těmi všemi semínky ta, která musela přebírat Popelka?“ zkusila jsme oslovit druhačku s krásnými plavými vlasy svázanými stuhou. „Bohužel, to ona vůbec netuší, na co se jí ptáte, protože Popelku nezná,“ omlouvala ji její maminka.

„Tak holky, vy už jste starší, vás vyzkoušíme z něčeho těžšího. Věděly byste, jak rozeznat krávu od býka?“ zkusili jsme dvě slečny z nejvyššího ročníku základní školy. Holky chvíli váhaly – zvířata se na obrázku lišila na první pohled různými rohy. „V rozích to není, tak zkusíte jinak?“ Vtom se slečnám rozsvítily oči a unisono zvolaly: „No tak tady v tom to bude,“ a ukázaly na vemeno. „Výborně. A víte, co to je?“ zkoušeli jsme je dál. „No co by to bylo?“ usmívaly se holky na sebe. „To jsou přece cecky, že jó!“ rozesmály nás i okolní přihlížející.

Na Dni zdravé Země se děti dozvěděly mnoho zajímavého. Někdo jim ukazoval, jak se vyrábí hnojivo a proč je důležité ho dávat do půdy, jinde jim půjčili lopatku a děti objevovaly v půdě žížaly. Opodál jim nad živým netopýrem vysvětlovali dráhu jeho letu a jinde mohly děti obhlédnout ukázky vydělaných kůží různých zvířat. Nejvíc živo však bylo ve zvířecím koutku, kde si děti mohly živá zvířata pohladit.

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.